X

Przeprowadzka do Szwajcarii - od czego zacząć?

Przeprowadzka do Szwajcarii jest związana z załatwianiem wielu spraw urzędowych. Co i kiedy trzeba załatwić przed przyjazdem, a co będąc już na miejscu?

Przed przeprowadzką należy otrzymać zezwolenie na pobyt okresowy dla określonych celów (tzw. Aufenthaltsbewilligung). W przypadku pobytu w Szwajcarii, którego długość przekracza 3 miesiące należy posiadać zezwolenie na pracę lub/i zezwolenie na pobyt okresowy dla określonych celów. W przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu obowiązuje uproszczone postępowanie zatwierdzające. O zezwolenie należy zawnioskować w lokalnym urzędzie w terminie 14 dni od przyjazdu do kraju, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie o zatrudnieniu (np. umowę o pracę z podanym okresem zatrudnienia). W przypadku obywateli Rumunii, Bułgarii i Chorwacji obowiązują ograniczenia. Mieszkańcy Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub pracownicy firm, których siedziba znajduje się w UE wysłani do Szwajcarii, przy przyjeździe do kraju na okres krótszy niż 3 miesiące lub 90 dni kalendarzowych nie potrzebują zezwolenia na pobyt.

Zagraniczni pracownicy bez zezwolenia na pobyt typu C płacą w Szwajcarii podatek u źródła (Quellensteuer). Najpóźniej 3 miesiące po przyjeździe do kraju należy zgłosić się w szwajcarskiej kasie chorych w celu rejestracji. Wszystkie osoby zatrudnione w Szwajcarii na min. 8 godzin dziennie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kto nie pracuje lub pracuje mniej, musi sam się ubezpieczyć. Kto zajdzie odpowiednie dla siebie mieszkanie, powinien zabrać ze sobą na oględziny lokum kopię zezwolenia na pobyt okresowy dla określonych celów, dowodu osobistego, umowy o pracę, dane kontaktowe do osoby, u której ostatnio wynajmowano mieszkanie oraz zaświadczenie o braku zadłużenia.

Przy przeprowadzce należy także pamiętać o wymeldowaniu się w kraju pochodzenia, rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia OC i AC, abonamentu na telefon, telewizję, Internet, gazety i czasopisma oraz poinformowaniu poczty o zmianie adresu.

Po przyjeździe do Szwajcarii należy zameldować się w lokalnym urzędzie w miejscu zamieszkania w terminie do 14 dni po przeprowadzce. Należy zabrać ze sobą: ważny dowód tożsamości każdej nowoprzybyłej osoby, zdjęcie paszportowe każdej nowoprzybyłej osoby, dokumenty o stanie rodziny (książkę Familienbuch, akt ślubu, akt urodzenia niepełnoletnich dzieci itp.), umowę o pracę lub potwierdzenie o dopuszczeniu na studia wyższe (Hochschulzulassung), potwierdzenie obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego w szwajcarskiej kasie chorych (można donieść do 3 miesięcy po zameldowaniu) oraz kopię aktualnej umowy o najem.

Nowi mieszkańcy kraju mogą zawrzeć także ubezpieczenie wyposażenia domu (Hausratversicherung), ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych (Rechtsschutzversicherung) oraz prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Privathaftpflichtversicherung). Kto posiada telewizor oraz radio, musi uiścić podatek radiowo-telewizyjny w urzędzie Serafe AG.

W przypadku otwarcia konta bankowego w Szwajcarii należy dostarczyć: zezwolenie na pobyt okresowy dla określonych celów (gdy jeszcze nie zostało wydane, można przedstawić zaświadczenie o miejscu zamieszkania) i dowód tożsamości. Jeśli wnioskodawca posiada zatrudnienie, wtedy należy zabrać także umowę o pracę. W okresie 12 miesięcy od przyjazdu do kraju należy także wymienić prawo jazdy na szwajcarski dokument. Kto zabiera do kraju ze sobą samochód, musi go zarejestrować do 12 miesięcy w przypadku pojazdu używanego lub 1 miesiąca w przypadku nowego pojazdu. By samochód mógł się poruszać po szwajcarskich drogach, trzeba wykupić ubezpieczenie samochodowe.