X

Jak i gdzie zameldować się jako bezrobotny w Szwajcarii

Jeśli straciłeś pracę w Szwajcarii powinieneś niezwłocznie zameldować się w odpowiednim urzędzie. W kilku słowach o zameldowaniu się jako bezrobotny.

W pierwszej kolejności powinieneś udać się do Urzędu Gminy (Wohngemeinde), którą zamieszkujesz. Tam zostaną Ci udzielone dalsze informacje odnośnie tego gdzie zameldować się jako osoba bezrobotna – czy w RAV-ie (Regionalne Centrum Pośrednictwa Pracy) czy też w wspomnianym Urzędzie Gminy. Urząd trzeba odwiedzić osobiście, najpóźniej w pierwszy dzień dla którego chcesz otrzymać świadczenia z funduszu dla bezrobotnych (Arbeitslosenkasse).

Chcąc się zameldować jako osoba poszukująca pracy powinieneś zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • Dowód ubezpieczenia AHV-IV
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy etc.)
  • Certyfikat miejsca zamieszkania (Wohnbescheinigung) lub potwierdzenie zameldowania (Schriftenempfangsschein) – jeśli w zamieszkiwanym przez Ciebie kantonie pierwsza rejestracja ma miejsce w RAV-ie
  • Formularz „Meldung bei der Wohngemeinde” – gdy pierwsza rejestracja nie będzie miała miejsca w RAV-ie
  • Jako obcokrajowiec musisz pokazać także swoje pozwolenie na pobyt (Niederlassungsbewilligung) lub tzw. Ausländerausweis

Następnie gmina poinformuje Cię o kolejnych krokach jakie powinieneś podjąć. Jeśli chodzi o RAV – zostaniesz zaproszony do udziału w tzw. dniu informacyjnym (Informationstag). Później mają miejsce indywidualne spotkania z przydzielonym Ci doradcą.