X

Jak poprawnie napisać wypowiedzenie? (Szwajcaria)

Chcesz złożyć wypowiedzenie, ale nie wiesz jak poprawnie je sformułować? Nie bój nic, tutaj znajdziesz odpowiedzi, które rozwieją Twoje wątpliwości.

O czym muszę pamiętać?

Pamiętaj, że wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie, inaczej rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpi. Niezbędne jest także zachowanie odpowiednich terminów. Złóż wypowiedzenie lepiej wcześniej niż za późno.

Jak napisać wypowiedzenie?

Kiedy w lewym górnym rogu umieściłeś już swoje dane, a pod nimi dane odbiorcy, nie zapomnij o dacie, ponieważ to ona będzie decydująca przy sprawdzaniu czy nie przekroczyłeś żadnych terminów. Datę umieszczamy w prawym górnym rogu na wysokości odbiorcy.

Wiersz tematu radzimy napisać pogrubioną czcionką, aby odbiorca od razu wiedział, jaki jest cel pisma. Użyj sformułowań: „Wypowiedzenie”, „Wypowiedzenie stosunku pracy” itp. (niem. „Kündigung“, „Kündigung des Arbeitsverhältnisses“).

Zwracając się do adresata użyj formuły „Szanowni Państwo“ (niem. „Sehr geehrte Damen und Herren“), natomiast jeżeli znasz nazwisko adresata zwróć się do niego „Szanowny/a Panie/Pani…“ (niem. „Sehr geehrte/r Herr/Frau…“).

Zachowaj jeden wers odstępu, a następnie sformułuj treść wypowiedzenia. Nie ma zasady, której musisz się trzymać. Pamiętaj też, że nie jesteś zobowiązany do podania powodu składania wypowiedzenia.

Niezbędne jest podanie daty Twojego wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o zakończenie stosunku pracy, poproś o świadectwo pracy.

Powinieneś poprosić również o pisemne potwierdzenie zwolnienia, aby móc go przedłożyć w razie problemów.

Kiedy skończysz główną część wypowiedzenia zrób znowu odstęp i na końcu użyj zwrotu „z poważaniem“ (niem. „Mit freundlichen Grüßen“). Nie zapomnij złożyć własnoręcznego podpisu, inaczej pismo będzie nieważne.

Życzymy powodzenia w formułowaniu wypowiedzenia!