X

Co zrobić po zwolnieniu w trybie natychmiastowym?

Pracodawcy w Szwajcarii coraz częściej korzystają z możliwości bezterminowego zwolnienia pracownika. Co to dokładnie oznacza? Jakie prawa ma zwolniony? Odpowiadamy!

Okazuje się, że w Szwajcarii rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym (niem. fristlose Kündigung) jest możliwe jedynie w kilku przypadkach. Sytuacja odnosi się do ciężkich uchybień, które naruszają zaufanie między pracodawcą a pracobiorcą w taki sposób, że dalsza współpraca nie jest możliwa.

O tym warto pamiętać

W przypadku zwolnienia natychmiastowego stosunek pracy kończy się w momencie poinformowania o tym fakcie osoby zatrudnionej. Po otrzymaniu tej informacji już były pracownik musi od razu uprzątnąć swoje miejsce pracy i natychmiast opuścić zakład pracy. Jeśli nie udało się zabrać przedmiotów osobistych, należy ustalić termin, podczas którego pracodawca zwróci je zwolnionemu. Wraz z natychmiastowym zakończeniem stosunku pracy zaczynają obowiązywać wszystkie terminy zakończenia ubezpieczenia społecznego. Przykładowo zakładowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków upłynie 31 dni po zwolnieniu. Także obowiązek wypłacania wynagrodzenia kończy się w momencie wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Warto więc niezwłocznie zarejestrować się w urzędzie pracy, by mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz zadbać o to, by ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami została przedłużona.

Kiedy zwolnienie jest uzasadnione?

By zwolnienie w trybie natychmiastowym było możliwe, pracobiorca musi wykazać się anormalnym zachowaniem. W przypadku poważnych problemów pracodawca może zwolnić natychmiastowo pracobiorcę nawet bez wcześniejszego upomnienia. W przypadku średniego lub lekkiego uchybienia możliwe jest zwolnienie po jednym lub kilku upomnieniach. To jakie zachowanie może doprowadzić do zwolnienia w trybie natychmiastowym, zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Przykładowo jazda pod wpływem alkoholu jest kategoryzowana w przypadku pracy szofera czy zawodowego kierowcy jako poważne uchybienie. W przypadku pracowników biurowych, którzy nie mają kontaktu z klientami, wykroczenie to kategoryzuje się jako lekkie lub średnie. W wielu przypadkach jeden występek nie wystarcza, by zwolnić kogoś w trybie natychmiastowym. Bardzo często zwolnienia formułuje się niezbyt precyzyjnie i okazuje się, że w danej sytuacji powinno zwolnić się pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji stosunek pracy nie kończy się natychmiastowo, a dopiero po upłynięciu w umowie ustalonego terminu wypowiedzenia.

Jak się bronić?

Co zrobić więc, gdy zwolnienie natychmiastowe nie jest zgodne z prawem? Czy pracobiorca może podjąć jakieś kroki? Przede wszystkim należy poinformować pracodawcę o swoim niezadowoleniu z powodu zakończenia z jego strony stosunku pracy w trybie natychmiastowym. Warto też domagać się wyjaśnień drogą pisemną. W przypadku bezpodstawnego zwolnienia w trybie natychmiastowym istnieje możliwość otrzymywania wynagrodzenia do upłynięcia okresu wypowiedzenia oraz uzyskania odszkodowania od pracodawcy. Jednak w większości przypadków właściciele firm nie są skłonni do płacenia z własnej woli. W takiej sytuacji poszkodowany może udać się do sądu. Ten rozpocznie najpierw próbę mediacji pomiędzy obiema stronami. Jeśli te nie dojdą jednak do porozumienia, pracownik może złożyć pozew a o wszystkim zadecyduje sędzia.