X

Kto może założyć konto w szwajcarskim banku?

Wszystko zależy od rodzaju zezwolenia na pobyt okresowy dla określonych celów (niem. Aufenthaltsbewilligung). Nie we wszystkich bankach obcokrajowcy mogą otworzyć konto.

Co mówi prawo w sytuacji, gdy obcokrajowcy chcą założyć konto w szwajcarskim banku? Okazuje się, że w zależności od placówki istnieją znaczące różnice. Nie wszędzie obywatele innych państw mogą otworzyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Ponieważ osoby te przebywają w kraju, nie muszą płacić dodatkowych opłat, jak osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Szwajcarią. Jednak w zależności od zezwolenia na pobyt okresowy dla określonych celów w wielu bankach można spotkać się z odmową założenia konta.

Konto w szwajcarskim banku, bez jakichkolwiek ograniczeń w stosunku do klientów jest możliwa jedynie w przypadku kilku placówek. Do nich należą m.in. Aargauische Kantonalbank, Credit Suisse oraz PostFinance, który jest prawnie zobowiązany do zapewnienia każdemu możliwości otwarcia konta (niem. Grundversorgungsauftrag). Oznacza to, że każda osoba posiadająca dowód tożsamości może otworzyć konto w PostFinance, niezależnie od długości pobytu na terenie Szwajcarii. Także w banku Schaffhauser Kantonalbank akceptuje się praktycznie wszystkie rodzaje dowodów, o ile klient ma przy sobie także ojczysty dokument tożsamości lub ważne zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitsbestätigung).

Przy posiadaniu zezwolenia na pobyt czasowy dla określonych celów lub pozwolenia na pobyt stały (niem. Niederlassungsbewilligung) osoby zza granicy bez problemu założą konto w większości szwajcarskich banków. Dotyczy to także dyplomatów. W Waadtländer Kantonalbank BCV konto może założyć każdy kto posiada zezwolenie na pracę (niem. Arbeitsbewilligung) lub zezwolenie na pobyt okresowy dla określonych celów na okres przynajmniej 6 miesięcy.

W pozostałych bankach sytuacja wygląda różnie. Przykładowo w banku UBS każdy wniosek o rozpoczęcie relacji z klientem jest rozpatrywany indywidualnie. Kryterium otwarcia konta może być narodowość klienta. W Zürcher Kantonalbank decydujący jest ogólny obraz klienta, który wyrabiają sobie pracownicy placówki. Natomiast Thurgauer Kantonalbank jest jeszcze bardziej restrykcyjny. Klienci zagraniczni bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Szwajcarii nie mają możliwości otwarcia konta w tym banku.

Osoby mieszkające na terenie Szwajcarii i posiadające dowód kategorii F (przyjęte tymczasowo), N (poszukujące azylu) oraz S (wymagające ochrony) w większości banków nie są mile widziane. Przykładowo w Berner Kantonalbank oraz St. Galler Kantonalbank, które nie akceptują osób o takiej kategorii dowodów. Podobnie sytuacja wygląda w banku Raiffeisen, gdzie te dowody nie stanowią potwierdzenia tożsamości. W przypadku Basellandschaftliche Kantonalbank klienci o kategorii dowodu F muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzenia miejsca zamieszkania wydany przez gminę (niem. Wohnsitzbestätigung). W Obwaldner Kantonalbank otwarcie konta możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach. Dokumenty umożliwiające otwarcie konta są jedynie w języku niemieckim, co dla niektórych może być ogromną przeszkodą. W Migros Bank, UBS i Zürcher Kantonalbank otwarcie konta zależne jest od indywidualnej weryfikacji klienta i w zależności od kategorii dowodu jest jedynie możliwe w ograniczonej formie. W Luzerner Kantonalbank osoby przyjęte tymczasowo mają możliwość założenia konta, poszukujący azylu oraz wymagający ochrony zrobią to z pewnymi ograniczeniami. W przypadku Neue Aargauer Bank potrzebne jest dodatkowo zaświadczenie o zatrudnieniu. Uchodźcy i osoby poszukujące azylu założą rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy w Bank Coop, Basler Kantonalbank, Credit Suisse i PostFinance. W bankach Valiant i Graubündner Kantonalbank takiej możliwości nie mają jedynie osoby o kategorii dowodu S. W niektórych przypadkach w Valiant wymaga się przedstawienia zaświadczenia o miejscu zamieszkania.

Zasadniczo wszystkie szwajcarskie banki podkreślają, że muszą przestrzegać obowiązujących regulacji oraz trzymać się obowiązku staranności (niem. Sorgfaltspflicht), który wymaga odpowiedniej identyfikacji klientów banków. Bez przedstawienia dokumentu tożsamości, opcja założenia konta w szwajcarskim banku jest niemożliwa.