Pracuj za granicą z głową. Bezpiecznie i skutecznie.

Wiele osób decyduje się na wyjazd do pracy za granicę do krajów Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te korzystają nie tylko z ofert urzędów pracy, agencji zatrudnienia, ale też poszukują ofert pracy „na własną rękę" wykorzystując prywatne kontakty, czy też wyszukując ogłoszenia w prasie lub internecie.

Pragniemy zwrócić uwagę że wyjazd do pracy powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań czy wręcz kłopotów.

Staraj się postępować zgodnie z poniższymi radami:

1. Zawsze, w miarę możliwości, sprawdź swojego pracodawcę: obejrzyj stronę internetową pracodawcy, spróbuj poznać opinie innych pracowników na temat pracodawcy przeglądając odpowiednie fora internetowe. Upewnij się czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje. Przyjmuj z dystansem oferty, w których podany jest tylko telefon komórko wy. Zapytaj pracodawcę, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował swoją działalność.

2. Korzystaj z usług urzędów pracy lub agencji zatrudnienia.

3. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:

  • sprawdź czy agencja posiada odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej (www.kraz.praca.gov.pl)
  • upewnij się czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicę.
  • Poproś o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, które już skorzystały z jego oferty pracy, abyś mógł z nimi skonsultować warunki pracy i wymagania pracodawcy;
  • bezwzględnie domagaj się spisania z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.;
  • pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (np. tłumaczenie dokumentów, koszty podróży). Pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa. Dowód wpłaty na konto nieuczciwego pośrednika nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogły być wykorzystywane osoby trzecie;
  • nie przepłacaj za przejazd. Zanim zapłacisz agencji za podróż sprawdź, ile wynoszą ceny u innych przewoźników;
  • nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez agencję. Zdarza się, że mieszkanie, za którego wynajem zapłaciłeś, nie istnieje.

4. Kup bilet powrotny. Jeżeli Twoje plany pracy za granicą nie powiodły się, to będziesz mógł wrócić bez problemu do domu.

5. Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju; w niektórych krajach Unii Europejskiej „życie” jest bardzo drogie. Zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy „na początek”.

6. Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe. Jeżeli nie mówisz dobrze w języku pracodawcy, Twoje szanse na znalezienie pracy maleją.

7. Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju. Weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które już tam są.

8. Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami [prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej). Możesz skorzystać z informacji na stronach internetowych:

www.eures.europa.eu

lub

www.eures.praca.gov.pl.

9. Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, przetłumaczone na język pracodawcy.

10. Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.

11. Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę. Pamiętaj że podejmowanie pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę. W przypadku Szwajcarii szczegółowe informacje na temat podejmowania pracy znajdziesz na stronie internetowej ambasady Szwajcarii w Warszawie.