Reklama

Kosztowna pomyłka austriackiego AMS

W związku z omyłkowym naliczaniem wysokości świadczenia dla bezrobotnych między 2010 a 2016 rokiem, austriacki urząd pracy już wypłacił w sumie 35 milionów euro wyrównania.

Sprawa dotyczy ponad 250.000 bezrobotnych, którym austriacki urząd pracy źle obliczył wysokość zasiłku. Wyrok w tej sprawie zapadł jeszcze w 2016 roku a placówki AMS zalała fala wniosków o ponowne wyliczenie wysokości zasiłku. W zależności od tego, od długości okresu bezrobocia, może chodzić o kilka setek lub nawet kilka tysięcy euro.

AMS podaje, że dotąd udało się rozpatrzyć niewiele ponad 45.000 przypadków a poszkodowanym wypłacono już 35 milionów euro. W sumie kwota ta może sięgnąć aż 112 milionów euro.

Źródło: AMS