X

Wybrane z Poradnik dla pracującego (A)

Studia, praca i podatki w Austrii

Wielu studentów w trakcie swojej edukacji dodatkowo pracuje lub ma taki zamiar. Dlatego w poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze fakty i porady dotyczące łączenia studiów z pracą oraz granice dodatkowych dochodów, które nie powinny zostać przekroczone, aby nie utracić prawa do stypendium. Dodatkowo podajemy kilka informacji m.in. o tym, jak student może się starać o zasiłek dla bezrobotnych w Austrii.
Czytaj więcej...

Urlop: 10 najważniejszych pytań i odpowiedzi (Austria)

Czy Twój szef może po prostu wysłać Cię na urlop? Jak zawrzeć umowę w sprawie urlopu, by była zgodna z prawem? Co się stanie, jeżeli zachorujesz w czasie trwania urlopu? W poniższym tekście znajdziesz odpowiedzi nie tylko na te pytania, ale uzyskasz również informacje na temat urlopu zakładowego oraz wstrzymania urlopów.
Czytaj więcej...