Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Informacje wstępne i definicje

Portal internetowy Punkt.media, zwany dalej Portalem, świadczy na stronie internetowej pod adresami: htttp://www.punkt.media i na należących do nich podstronach bezpłatne jak i płatne serwisy, oferty, treści, taryfy i produkty (ogólnie: Usługi) jedynie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Korzystania.

Właścicielem portalu jest Smuda Consulting, zwany dalej Właścicielem. Właściciel jest podmiotem prawnym z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organy właściciela nie rezydują na terenie Federacji Niemiec, Republiki Austrii ani Konfederacji Szwajcarskiej. Smuda Consulting nie podlega też ustawodawstwu niemieckiemu, austriackiemu ani szwajcarskiemu.

Portal Internetowy Punkt.media działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Prawa i obowiązki użytkowników

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownik oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeśli uzyskała zgodę opiekuna prawnego.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Punkt.media i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

a) popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) pornograficznych;

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Działalność użytkownika w każdym z serwisów portalu, która poprzez formę, treść lub zamierzony cel jest sprzeczna z przepisami ustaw, zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osób trzecich, będzie ścigana na drodze karno- i cywilnoprawnej.

Dla niektórych usług zostaną określone odmienne od ogólnych zasady korzystania. W przypadku, gdy szczególne zasady korzystania odbiegają od regulacji ogólnej, pierwszeństwo zastosowania mają zasady szczególne.

Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jeśli Użytkownik się z nim nie zgadza, musi opuścić strony Portalu.

Akceptacja Warunków Korzystania, odbiegających od niniejszych postanowień możliwa jest jedynie po uprzednim, bezpośrednim wyrażeniu zgody pisemnej przez Właściciela.

Zawarcie umowy

Głównym językiem, w którym dochodzi do zawarcia umowy jest język polski. O szczegółowych krokach prowadzących do zawarcia i realizacji umów informuje Portal w Zasadach Korzystania z poszczególnych serwisów.

Serwisy

Portal świadczy między innymi usługi: Poradniki, Aktualności, Blogowo, Karty na stół, Punkt.TV, Po godzinach, Sport, Praca, Forum, Ogłoszenia, Kalendarz, Katalog.

Korzystanie z serwisów jest dozwolone dla użytkowników, którzy ukończyli 18. rok życia lub korzystają za zgodą swojego opiekuna prawnego. Użytkownik serwisów Portalu zaświadcza, iż jest pełnoletni lub korzysta za zgoda swojego opiekuna prawnego.

Korzystanie z serwisów jest bezpłatne o ile nic innego nie regulują szczegółowe Zasady Korzystania z konkretnej usługi.

Usługi świadczone przez Portal nieodpłatnie mogą zostać w każdym czasie zawieszone. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Za wyjątkiem Katalogu Firm niedozwolone jest bez wyraźnej zgody portalu publikowanie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych w bezpłatnych serwisach, w szczególności w Aktualnościach, Ogłoszeniach, Forum, Wydarzeniach oraz poprzez profile firmowe w usłudze Praca przez podmioty komercyjne, w szczególności firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niedozwolone jest także przesyłanie niechcianych wiadomości innym użytkownikom portalu (tzw. spamowanie).

Właściciel Portalu ma prawo bez ostrzeżenia usunąć treści komercyjne, reklamowe i promocyjne opublikowane na stronach Portalu bez jego zgody. Za usunięcie takich treści Właściciel Portalu jest uprawniony naliczyć użytkownikowi portalu jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 20 euro netto za każdy nieuprawniony wpis oraz umieścić nieuczciwego użytkownika oraz jego firmę na publicznie dostępnej liście nieuczciwych użytkowników.

Prawa i obowiązki Portalu

Portal nie ponosi odpowiedzialności  za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.

Za zawartość stron, na które Portal odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wyłącznie wydawcy tych stron.

Portal dokłada starań, aby pochodzące od Portalu informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Punkt.media nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki oraz że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu.

Portal zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Punkt.media

Portal prosi swoich użytkowników o niezwłoczne zgłaszanie zauważonych błędów poprzez następujący formularz kontaktowy:http://www.punkt.media/pl/kontakt-pl

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia o naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków i Zasad Korzystania Portal może użytkownika wezwać do zaprzestania swoich działań, a po upływie wyznaczonego terminu może wykluczyć go z kręgu użytkowników.

Portal ma również prawo bez zgody użytkownika usunąć wszelkie informacje, teksty i zdjęcia lub uniemożliwić dostęp do nich, jeśli są one niezgodne z prawem lub istnieje uzasadnione podejrzenie o ich niezgodność z prawem.

Portal ma prawo przesyłać do użytkownika za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, np. powiadomienia, newsletter i e-mailing. Wiadomości te mogą zawierać treści reklamowe. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości od Portalu, może usunąć swoje osobiste konto z Portalu. W tym wypadku powinien poinformować Portal o chęci usunięciu swojego konta przesyłając wiadomość następującym formularzem:http://www.punkt.media/pl/kontakt-pl

Ochrona danych osobowych/ Polityka prywatności

Właścicielem Portalu www.punkt.media jest Smuda Consulting

Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

      a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest właściciel Portalu.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Polityka Cookies

Portal korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Portalu lub podmioty z nim współpracujące.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług informacyjnych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Właściciel może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Prawa autorskie

Wszelkie treści prezentowane w portalu, uwzględniając, ale nie ograniczając się do, artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika są własnością Portalu i chronione prawem autorskim.

Wyświetlać strony portalu oraz wykorzystywać je w inny sposób można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.

Zabrania się w jakikolwiek sposób zmieniania, uzupełniania, usuwania lub rozpowszechniania, zarówno części jak i całości treści, bez zgody osoby zarządzającej prawami do portalu.

Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania, przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z materiałów, odsyłania i sprzedaży jakiejkolwiek zawartości za wyjątkiem chronionych prawem autorskim materiałów, które zostały udostępnione na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń.

Rozpowszechnienie informacji zawartych w portalu może się odbywać jedynie za zgodą redakcji portalu. W materiałach objętych zgodą na dystrybucję, rozpowrzechnianie i przedruk należy zachować strukturę wewnętrzną tekstu w tym linków (wartości tagu dofollow) oraz umieścić adres kanoniczny w kodzie strony). 

Użytkownik, umieszczając w Portalu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Właściciela, jak również upoważnia Właściciela do ich wykorzystania.

W przypadku umieszczenia w Portalu materiałów, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu oraz usunięcia z Portalu.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Do sporów wynikłych z umów z wydawcą, w których drugą stroną jest również przedsiębiorca zastrzega się właściwość sądu w Polsce.

W razie nieważności niektórych postanowień tego dokumentu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.