Wybrane z Firma w Niemczech (D)

Umowa o dzieło w branży rzemieślniczej w Niemczech

Umowa o dzieło bardzo często występuje w branży rzemieślniczej i warto dokładniej zwrócić uwagę na niektóre jej aspekty. Szczególnie ważne jest, aby oprócz porozumienia odnośnie do zakresu świadczonych usług i ich ceny mieć również na względzie dokładną dokumentację całego procesu negocjacji umowy.
Czytaj więcej...

Zakładanie niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)

Jeśli jeszcze parę lat temu ktoś z Polski zakładał firmę w Niemczech, to była to przeważnie tak zwana Gewerba. Jednak od pewnego czasu widzimy coraz większe zainteresowanie innymi formami działalności. Wspomnieliśmy już o tym w jednym z artykułów, omawiając specyficzną formę niemieckiej sp. z o.o. czyli spółkę przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czytaj więcej...

Specyfika umów budowlanych w Niemczech

Gospodarka w Niemczech już dawno nie była w tak dobrym stanie, w jakim jest obecnie. Zauważone to  zostało również przez polskie firmy, które szczególnie w budownictwie odgrywają już w Niemczech ważną rolę. Z tego powodu otrzymujemy bardzo wiele pytań dotyczących specyfiki umów budowlanych w Niemczech, dlatego w tym artykule postaramy się przybliżyć ten temat. Podstawę wielu umów pomiędzy rzemieślnikami a zleceniodawcami w Niemczech stanowią uregulowania wynikające z części B znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych (VOB/B). Czym właściwie są te postanowienia i jakie skutki prawne niosą one za sobą?
Czytaj więcej...

Rejestracja firmy w Niemczech a podatki

Dostrzegając wysoką jakość swoich usług, coraz częściej szefowie firm z Polski decydują się na działalność gospodarczą na bardzo wymagającym rynku niemieckim. Fakt ten nie powinien dziwić, gdyż jest to naturalny kierunek rozwoju dla polskich firm. Oba bowiem rynki – polski i niemiecki – już są połączone dobrze funkcjonującą strukturą komunikacyjną i coraz częściej upodabniają się pod względem prowadzenia biznesu.
Więcej o firma w Niemczech a podatki

Czym są normy DIN i jakie jest ich zastosowanie?

Każdemu znane są normy i wszyscy – w mniejszym bądź większym zakresie – mieli już z nimi do czynienia, szczególnie jeśli wykonują któryś z technicznych zawodów. Niewielu jednak dokładnie wie, czym tak właściwie są w Niemczech normy DIN. Poniżej najważniejsze informacje: kto ustala normy DIN, jakie jest ich zastosowanie i dlaczego odgrywają one tak ważną rolę.
Czytaj więcej...

Koszty reprezentacyjne (Niemcy)

Wraz z poniesionymi kosztami reprezentacyjnymi możesz zaoszczędzić podatki, ale... urząd skarbowy bacznie się temu przygląda. Ważne zatem jest, aby zgadzała się okazja, a rachunek spełniał wymagania formalne. Jak to zrobić?
Czytaj więcej...

Podstawowe informacje o dyżurach (Niemcy)

Przy ustalaniu planu dyżurów swoich pracowników, będąc pracodawcą, należy mieć na uwadze liczne uwarunkowania prawne. Nie można zapominać też o zbiorowych układach pracy (Tarifverträge) oraz o specjalnych regulacjach, które w pojedynczych przypadkach mogą mieć wpływ na wytyczne dotyczące czasu pracy.
Czytaj więcej...