Reklama
X

Wybrane z Firma w Niemczech (D)

Spółka z o.o. w Niemczech (GmbH) - koszty, plusy i zagrożenia

Jeśli myślimy o założeniu firmy w Niemczech, to najczęściej pierwszym krokiem jest założenie prostej jednoosobowej działalności. Jednak po jakimś czasie, jeśli oczywiście nasza firma dobrze się rozwija, zatrudniamy pracowników, a kiedy obroty są coraz większe, zastanawiamy się nad założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
Więcej o spółkach GmbH w Niemczech

Jak odpowiednio skorygować rachunek (Niemcy)

W jednym z artykułów zwracaliśmy uwagę, jak ważne jest, aby zakładając firmę w Niemczech, zadbać o to, aby firma nasza nie była potraktowana jako pozorna działalność gospodarcza. A jednym z ważniejszych punktów, które świadczą o tym, że jesteśmy „prawdziwą” firmą, jest to, że sami potrafimy wystawić zleceniodawcy rachunek.
Czytaj więcej...

Wzór klasycznego rachunku w Niemczech

Przedsiębiorstwa, firmy i biura codziennie wystawiają i wysyłają do klientów i partnerów biznesowych wiele rachunków. Nawet jeśli wystawianie rachunków jest dla wielu przedsiębiorców uciążliwym obowiązkiem, jest to kolumna nośna wypłacalności każdej firmy, bo bez nich nie ma wpływu gotówki, gdyż każdy wystawiony rachunek wpływa na wzrost obrotu przedsiębiorstwa.
Czytaj więcej...

O wadach i zaletach prowadzenia małej firmy w Niemczech

W internecie można znaleźć sporo tekstów dotyczących działalności gospodarczych w Niemczech. Jest wiele pomocnych poradników np. firmy Smuda Consulting, które poruszają szereg problemów. My chcielibyśmy się odnieść do nieco mniej opisywanego a popularnego wśród naszych rodaków tematu działalności na tzw. Kleingewerbe.
Czytaj więcej...

Jak wybrać odpowiednią formę prawną? Cz. II

W przypadku jednoosobowych firm oraz spółek osobowych przedsiębiorcy/wspólnicy odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za całość firmowych zobowiązań. Nie jest wówczas konieczny kapitał minimalny, a właściciel jest jednocześnie osobą zarządzającą przedsiębiorstwem. Typową firmą jednoosobową jest np. zarejestrowany handlowiec, a do spółek osobowych zaliczają się w szczególności: spółka cywilna (GbR), spółka komandytowa (KG), spółka jawna (OHG) oraz spółka z o.o. spółka komandytowa (GmbH & Co. KG).
Czytaj więcej...

Egzekwowanie zapłaty zaległych należności w Niemczech

Przedsiębiorcy z Polski nie tylko w Polsce mają problemy z nierzetelnymi zleceniodawcami, ten problem zgłaszają u nas również, wykonując projekty w Niemczech. W dzisiejszym artykule postaramy się pokazać, jak w takiej sytuacji powinniśmy profesjonalnie zareagować na rynku niemieckim, bo w sytuacji, gdy klienci zalegają z płatnościami, przedsiębiorstwa nierzadko popadają w poważne trudności związane z płynnością finansową.
Czytaj więcej...

Wzmożone kontrole cen transferowych przez fiskusa w Niemczech

W tym artykule poruszamy niezmiernie ważny, a często zaniedbywany temat w firmach zakładanych przez polskich obywateli w Niemczech – a mianowicie o cenach transferowych. Jeśli w zakładzie rzemieślniczym ma miejsce kontrola urzędu skarbowego, kontrolerzy coraz częściej doszukują się stosunków gospodarczych z zagranicznymi przedsiębiorstwami, w których udziały posiada zakład rzemieślniczy lub jego właściciel. A ich uwaga koncentruje się wówczas na kwestii, czy ceny transferowe pomiędzy krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwem zostały prawidłowo ustalone. Urząd skarbowy chce uniknąć sytuacji, w których zyski celowo będą przenoszone do innego państwa, objętego niższym opodatkowaniem. Może to się odbywać na przykład wtedy, gdy niemiecka firma pobiera zaniżone należności za swoje usługi lub płaci zbyt wiele za usługi wykonane przez powiązane przedsiębiorstwo zagraniczne. W praktyce można zauważyć pewien trend. Choć jeszcze niedawno prowadzona przez urząd skarbowy kontrola cen transferowych dotyczyła wyłącznie dużych koncernów, obecnie bardzo często obejmuje ona również małe i średnie zakłady rzemieślnicze. Wynika to z faktu, iż zwyczajnie opłaca się otworzyć filię firmy w sąsiednim kraju i zatrudniać tam personel. Dokumentacja cen transferowych to absolutna konieczność Jeżeli urząd skarbowy odkryje, że niemiecki zakład rzemieślniczy utrzymuje stosunki gospodarcze z powiązanym przedsiębiorstwem za granicą, w pierwszej kolejności zażąda przedłożenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z par. 90 ust. 3 niemieckiej ordynacji podatkowej. Do sporządzenia tego rodzaju dokumentacji, w której wykazywana jest zgodność z zasadą ceny rynkowej, zobowiązane są niemieckie firmy realizujące transakcje z powiązanymi przedsiębiorstwami za granicą. Praktyczna wskazówka Dokumentacja cen transferowych musi ostatecznie potwierdzać, że ustalone ceny transferowe są zgodne z aktualnymi cenami rynkowymi. Konkretniej mówiąc, oznacza to, że poczynione ustalenia muszą być takie same jak wśród niepowiązanych ze sobą podmiotów/osób trzecich. Jeśli uda się wykazać tę zgodność urzędowi skarbowemu, weryfikacja cen transferowych zostanie uznana za zrealizowaną, a kontroler najprawdopodobniej zrezygnuje z dokonywania dalszych ustaleń. Innymi słowy, im bardziej przekonująca i szczegółowa będzie dokumentacja potwierdzająca zgodność cen transferowych z zasadą ceny rynkowej, tym bardziej wiarygodny okażesz się jako przedsiębiorca. Brak dokumentacji cen transferowych – co robić? Jeśli firma świadomie lub wskutek niewiedzy nie sporządzała odpowiedniej dokumentacji cen transferowych, istnieją dwie możliwości: Dokumentacja cen transferowych zostanie sporządzona w późniejszym terminie. Termin wyznaczony przez urząd skarbowy wynosi z reguły 60 dni. Może on jednak zostać wydłużony, jeśli pozyskanie koniecznych informacji miałoby się przeciągnąć w czasie. Zrezygnujesz ze sporządzania dokumentacji cen transferowych i zaczekasz na reakcję ze strony urzędu skarbowego. Zwykle urząd skarbowy oszacuje ceny transferowe i odpowiednio zawyży zysk, podlegający opodatkowaniu na terenie Niemiec. Do tego zostanie doliczona jeszcze tzw. dopłata karna. Skutki wykazanej niezgodności z zasadą ceny rynkowej Jeśli urząd skarbowy dojdzie do wniosku, że ustalone ceny transakcyjne znacząco odbiegają od obowiązujących cen rynkowych (a więc dochodziło do przesunięć zysku na niekorzyść niemieckiego fiskusa), dokona korekty zysku. Na początek zostaną zastosowane krajowe przepisy dotyczące korekty (np. ukryta dywidenda, ukryty wkład). Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie krajowych przepisów dotyczących korekty, w rachubę wchodzi dokonanie korekty zgodnie z zagranicznym prawem podatkowym. Praktyczna wskazówka Firmy utrzymujące stosunki gospodarcze z powiązanymi przedsiębiorstwami za granicą powinny niezwłocznie zaangażować do współpracy doradcę podatkowego, który będzie nadzorował kwestię cen transferowych oraz odpowiednio przygotuje podmiot na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego.