Wybrane z Firma w Niemczech (D)

Niemcy: Oddelegowanie do pracy za granicą i tymczasowe wykonywanie tam działalności na własny rachunek

W przypadku osób, które w ramach swojego niemieckiego stosunku zatrudnienia tymczasowo wykonują pracę za granicą, w pewnych okolicznościach w dalszym ciągu obowiązują niemieckie przepisy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego. To samo odnosi się do osób prowadzących działalność na własny rachunek, które w ramach prowadzonej na stałe na terenie Niemiec działalności czasowo wykonują obowiązki za granicą.
Czytaj więcej...

Specyfika umów budowlanych w Niemczech

Gospodarka w Niemczech już dawno nie była w tak dobrym stanie, w jakim jest obecnie. Zauważone to  zostało również przez polskie firmy, które szczególnie w budownictwie odgrywają już w Niemczech ważną rolę. Z tego powodu otrzymujemy bardzo wiele pytań dotyczących specyfiki umów budowlanych w Niemczech, dlatego w tym artykule postaramy się przybliżyć ten temat. Podstawę wielu umów pomiędzy rzemieślnikami a zleceniodawcami w Niemczech stanowią uregulowania wynikające z części B znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych (VOB/B). Czym właściwie są te postanowienia i jakie skutki prawne niosą one za sobą?
Czytaj więcej...

Podstawowe informacje o dyżurach (Niemcy)

Przy ustalaniu planu dyżurów swoich pracowników, będąc pracodawcą, należy mieć na uwadze liczne uwarunkowania prawne. Nie można zapominać też o zbiorowych układach pracy (Tarifverträge) oraz o specjalnych regulacjach, które w pojedynczych przypadkach mogą mieć wpływ na wytyczne dotyczące czasu pracy.
Czytaj więcej...

Co powinieneś wiedzieć jako właściciel zakładu rzemieślniczego w Niemczech?

Dla rzemieślników korzystających w swoim zakładzie z elektronicznej kasy fiskalnej lub ze zwykłej szuflady z gotówką od 1 stycznia 2018 nadeszły podatkowo nieciekawe czasy. Od początku tego roku urząd skarbowy może bowiem niezapowiedzianie pojawić się w firmie i wziąć pod lupę przepływ środków pieniężnych. Mowa tutaj o tzw. niezapowiedzianej kontroli stanu kasy (niem. Kassen-Nachschau).
Czytaj więcej...

Umowa o dzieło w branży rzemieślniczej w Niemczech

Umowa o dzieło bardzo często występuje w branży rzemieślniczej i warto dokładniej zwrócić uwagę na niektóre jej aspekty. Szczególnie ważne jest, aby oprócz porozumienia odnośnie do zakresu świadczonych usług i ich ceny mieć również na względzie dokładną dokumentację całego procesu negocjacji umowy.
Czytaj więcej...