Reklama
X

Wybrane z Firma w Niemczech (D)

Odciążenie dla małych firm w Niemczech

Małe firmy w Niemczech nie mają lekko. Podlegają często szeregowi wymogów proceduralnych, nie mając w swoich szeregach osób specjalizujących się w tego typukwestiach. Jednak tzw. II ustawa, opracowana w celu zmniejszenia biurokracji, zawiera w sobie szereg środków mających pomóc w odciążeniu od biurokratycznych wytycznych szczególnie najmniejszym przedsiębiorstwom, zatrudniającym 2–3 pracowników.
Czytaj więcej...

Umowa pomiędzy przedsiębiorcą a członkiem jego rodziny (Niemcy)

Często zdarza się tak, że przedsiębiorca podpisuje umowę o pracę z członkiem swojej rodziny, ale taki sposób zawierania umów urząd niemiecki – Finanzamt – sprawdza bardzo dokładnie. A to dlatego, że takie transakcje jak wynagrodzenie za pracę czy opłata za mieszkanie to obniżanie zysków związanych z firmą, które można odliczyć jako koszty firmowe. By Finanzamt mógł uznać je za koszty firmowe, należy spełniać pewne warunki. Poniżej opisane zostaną praktyczne wskazówki podatkowe, jakie należy zachować, by Finanzamt nie odrzucił nam takich umów i uznał je za zgodne z prawem.
Czytaj więcej...

Niemcy: Nowości w systemie zgłaszania

Rząd Federalny Niemiec uchwalił szósty projekt dotyczący zmian w Kodeksie prawa socjalnego (SGB IV), za sprawą którego od 1 stycznia 2017 w życie wejdą kolejne innowacje prawne w systemie zgłaszania. Nowości będą obejmowały m.in. uporządkowanie kryteriów dotyczących ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorstw oraz nową platformę informacyjną w internecie.
Czytaj więcej...

Specyfika umów budowlanych w Niemczech

Gospodarka w Niemczech już dawno nie była w tak dobrym stanie, w jakim jest obecnie. Zauważone to  zostało również przez polskie firmy, które szczególnie w budownictwie odgrywają już w Niemczech ważną rolę. Z tego powodu otrzymujemy bardzo wiele pytań dotyczących specyfiki umów budowlanych w Niemczech, dlatego w tym artykule postaramy się przybliżyć ten temat. Podstawę wielu umów pomiędzy rzemieślnikami a zleceniodawcami w Niemczech stanowią uregulowania wynikające z części B znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych (VOB/B). Czym właściwie są te postanowienia i jakie skutki prawne niosą one za sobą?
Czytaj więcej...

Rejestracja działalności gospodarczej w Niemczech

W ostatnich latach gwałtownie wzrasta liczba firm założonych w Niemczech przez obywateli polskich. Co do zasady nie jest to trudna procedura, problemem jest jednak, aby wykonać, to prawidłowo, odpowiednio do profilu wykonywanej działalności oraz znać skutki, które ponosimy po wykonaniu tego kroku.
Czytaj więcej...

Pozorna działalność gospodarcza - jak uniknąć tego ryzyka? (Niemcy)

W ostatnich miesiącach można zauważyć, że na rynku niemieckim szczególnie w budownictwie coraz częściej organy kontrolne sprawdzają, czy firmy podwykonawcze zakwalifikować można jako „Scheinselbständige Mitarbeiter”, a szczególnie kontrolowane są firmy jednoosobowe. Bardzo dużo takich firm zostało w Niemczech założonych przez mieszkańców województwa opolskiego, dlatego jest to również ogromny problem dla nich samych.
Czytaj więcej...