Reklama
X

Wybrane z Firma w Niemczech (D)

Jak odpowiednio skorygować rachunek (Niemcy)

W jednym z artykułów zwracaliśmy uwagę, jak ważne jest, aby zakładając firmę w Niemczech, zadbać o to, aby firma nasza nie była potraktowana jako pozorna działalność gospodarcza. A jednym z ważniejszych punktów, które świadczą o tym, że jesteśmy „prawdziwą” firmą, jest to, że sami potrafimy wystawić zleceniodawcy rachunek.
Czytaj więcej...

Pozorna działalność gospodarcza - jak uniknąć tego ryzyka? (Niemcy)

W ostatnich miesiącach można zauważyć, że na rynku niemieckim szczególnie w budownictwie coraz częściej organy kontrolne sprawdzają, czy firmy podwykonawcze zakwalifikować można jako „Scheinselbständige Mitarbeiter”, a szczególnie kontrolowane są firmy jednoosobowe. Bardzo dużo takich firm zostało w Niemczech założonych przez mieszkańców województwa opolskiego, dlatego jest to również ogromny problem dla nich samych.
Czytaj więcej...

Wzmożone kontrole cen transferowych przez fiskusa w Niemczech

W tym artykule poruszamy niezmiernie ważny, a często zaniedbywany temat w firmach zakładanych przez polskich obywateli w Niemczech – a mianowicie o cenach transferowych. Jeśli w zakładzie rzemieślniczym ma miejsce kontrola urzędu skarbowego, kontrolerzy coraz częściej doszukują się stosunków gospodarczych z zagranicznymi przedsiębiorstwami, w których udziały posiada zakład rzemieślniczy lub jego właściciel. A ich uwaga koncentruje się wówczas na kwestii, czy ceny transferowe pomiędzy krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwem zostały prawidłowo ustalone. Urząd skarbowy chce uniknąć sytuacji, w których zyski celowo będą przenoszone do innego państwa, objętego niższym opodatkowaniem. Może to się odbywać na przykład wtedy, gdy niemiecka firma pobiera zaniżone należności za swoje usługi lub płaci zbyt wiele za usługi wykonane przez powiązane przedsiębiorstwo zagraniczne. W praktyce można zauważyć pewien trend. Choć jeszcze niedawno prowadzona przez urząd skarbowy kontrola cen transferowych dotyczyła wyłącznie dużych koncernów, obecnie bardzo często obejmuje ona również małe i średnie zakłady rzemieślnicze. Wynika to z faktu, iż zwyczajnie opłaca się otworzyć filię firmy w sąsiednim kraju i zatrudniać tam personel. Dokumentacja cen transferowych to absolutna konieczność Jeżeli urząd skarbowy odkryje, że niemiecki zakład rzemieślniczy utrzymuje stosunki gospodarcze z powiązanym przedsiębiorstwem za granicą, w pierwszej kolejności zażąda przedłożenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z par. 90 ust. 3 niemieckiej ordynacji podatkowej. Do sporządzenia tego rodzaju dokumentacji, w której wykazywana jest zgodność z zasadą ceny rynkowej, zobowiązane są niemieckie firmy realizujące transakcje z powiązanymi przedsiębiorstwami za granicą. Praktyczna wskazówka Dokumentacja cen transferowych musi ostatecznie potwierdzać, że ustalone ceny transferowe są zgodne z aktualnymi cenami rynkowymi. Konkretniej mówiąc, oznacza to, że poczynione ustalenia muszą być takie same jak wśród niepowiązanych ze sobą podmiotów/osób trzecich. Jeśli uda się wykazać tę zgodność urzędowi skarbowemu, weryfikacja cen transferowych zostanie uznana za zrealizowaną, a kontroler najprawdopodobniej zrezygnuje z dokonywania dalszych ustaleń. Innymi słowy, im bardziej przekonująca i szczegółowa będzie dokumentacja potwierdzająca zgodność cen transferowych z zasadą ceny rynkowej, tym bardziej wiarygodny okażesz się jako przedsiębiorca. Brak dokumentacji cen transferowych – co robić? Jeśli firma świadomie lub wskutek niewiedzy nie sporządzała odpowiedniej dokumentacji cen transferowych, istnieją dwie możliwości: Dokumentacja cen transferowych zostanie sporządzona w późniejszym terminie. Termin wyznaczony przez urząd skarbowy wynosi z reguły 60 dni. Może on jednak zostać wydłużony, jeśli pozyskanie koniecznych informacji miałoby się przeciągnąć w czasie. Zrezygnujesz ze sporządzania dokumentacji cen transferowych i zaczekasz na reakcję ze strony urzędu skarbowego. Zwykle urząd skarbowy oszacuje ceny transferowe i odpowiednio zawyży zysk, podlegający opodatkowaniu na terenie Niemiec. Do tego zostanie doliczona jeszcze tzw. dopłata karna. Skutki wykazanej niezgodności z zasadą ceny rynkowej Jeśli urząd skarbowy dojdzie do wniosku, że ustalone ceny transakcyjne znacząco odbiegają od obowiązujących cen rynkowych (a więc dochodziło do przesunięć zysku na niekorzyść niemieckiego fiskusa), dokona korekty zysku. Na początek zostaną zastosowane krajowe przepisy dotyczące korekty (np. ukryta dywidenda, ukryty wkład). Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie krajowych przepisów dotyczących korekty, w rachubę wchodzi dokonanie korekty zgodnie z zagranicznym prawem podatkowym. Praktyczna wskazówka Firmy utrzymujące stosunki gospodarcze z powiązanymi przedsiębiorstwami za granicą powinny niezwłocznie zaangażować do współpracy doradcę podatkowego, który będzie nadzorował kwestię cen transferowych oraz odpowiednio przygotuje podmiot na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego.

Niemcy: Nowości w systemie zgłaszania

Rząd Federalny Niemiec uchwalił szósty projekt dotyczący zmian w Kodeksie prawa socjalnego (SGB IV), za sprawą którego od 1 stycznia 2017 w życie wejdą kolejne innowacje prawne w systemie zgłaszania. Nowości będą obejmowały m.in. uporządkowanie kryteriów dotyczących ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorstw oraz nową platformę informacyjną w internecie.
Czytaj więcej...

Niemiecka firma w internecie - Impressum

W dzisiejszych czasach standardem jest, że firma posiada swoją wizytówkę w internecie w postaci bardziej lub mniej rozbudowanej strony internetowej, ale bardzo ważną, choć często zaniedbywaną częścią tych stron jest impressum. Firmy z Polski mające kontakt z firmami niemieckimi często przygotowują swoje „wizytówki” internetowe również w języku niemieckim.
Czytaj więcej...

RODO w Niemczech: Jak postępować w razie otrzymania upomnienia

Po wprowadzeniu RODO w dalszym ciągu panuje w Niemczech pewna dezorientacja w zakresie praktycznego zastosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego powodu nierzadko dochodzi do uchybień, które mogą skutkować upomnieniami. W najlepszym razie takie upomnienie może okazać się nieprzyjemnością, w najgorszym – wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak uniknąć upomnień związanych z RODO i jak właściwie postępować, gdy takie upomnienie trafi już do twojej skrzynki na listy.
Czytaj więcej...

Kontrola skarbowa w Niemczech

Zapowiedź kontroli ze strony urzędu skarbowego to powód do zdenerwowania u prawie każdego przedsiębiorcy. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz odrobinie szczegółowej wiedzy można jednak ze spokojem oczekiwać nadchodzącej kontroli, wpływając przy tym nawet na jej pozytywny wynik. Poniższy artykuł ukazuje, jak najlepiej przygotować się do kontroli z urzędu skarbowego, kto weryfikuje poszczególne rodzaje podatków oraz jakie są tajniki i metody pracy kontrolerów skarbowych.
Czytaj więcej...