Reklama
X

Wybrane z Firma w Niemczech: podatki (D)

Niemcy: Jak wygląda kontrola skarbowa w przedsiębiorstwie

Gdy urząd skarbowy zapowiada przeprowadzenie kontroli, w głowach wielu przedsiębiorców zapala się lampka alarmowa. Jednak wcale nie musi się tak dziać, o czym informujemy poniżej, podając wskazówki dotyczące kontroli skarbowej – począwszy od jej zapowiedzi ze strony urzędu skarbowego, aż do pokontrolnej rozmowy podsumowującej.
Czytaj więcej...

Mali przedsiębiorcy w Niemczech - Podatek VAT a sprzedaż na eBayu

Jeśli w urzędzie skarbowym jesteś zarejestrowany jako mały przedsiębiorca, zgodnie z paragrafem 19 ustawy o podatku VAT kwestia VAT-u jest dla Ciebie prosta. Z jednej strony nie wykazujesz go w wystawianych przez siebie rachunkach, a z drugiej nie odliczasz go również z wpływających faktur. Twoim obowiązkiem jest jedynie złożenie rocznej deklaracji VAT, na podstawie której urząd skarbowy może zweryfikować, czy spełnione zostały wszelkie warunki do uznania Cię za małego przedsiębiorcę.
Czytaj więcej...

Filtr cząstek stałych: Złóż wniosek o dofinansowanie! (Niemcy)

Każdy, kto wyposaży swój samochodów w filtr cząstek stałych, a prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech, otrzyma od 1 lutego 2015 wsparcie finansowe państwa. Po raz kolejny bowiem rząd RFN przeznacza 30 milionów euro ze swojego budżetu na dofinansowanie montażu filtra cząstek stałych w samochodach napędzanych silnikiem Diesla,ale... Właściciele pojazdów z takim silnikiem muszą się jednak pośpieszyć!
Czytaj więcej...

Odliczenie VAT-u w Niemczech

W przeszłości pisaliśmy już o niektórych aspektach podatku VAT w Niemczech, ale w ostatnim czasie otrzymujemy coraz częściej zapytania i prośby od polskich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Niemiec, aby podjąć ten temat kompleksowo. Dlatego w najbliższych dwóch odcinkach dokładnie wyjaśnimy ten temat.
Czytaj więcej...

Jakie wymagania musi w Niemczech spełniać faktura VAT?

Zgodnie z §§ 14 oraz 14a niemieckiej ustawy o podatku VAT (niem. Umsatzsteuergesetz – skrót UStG) dane zawarte w fakturach muszą spełniać określone wymagania minimalne. Tylko faktura zawierająca kompletne dane stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT przez klienta (wyjątek: zobowiązanie podatkowe po stronie klienta – zgodnie z § 13b UStG). Faktura może składać się z kilku dokumentów, które łącznie zawierają wszystkie konieczne dane.
Czytaj więcej...

Otwarcie placówki firmy w Niemczech - konsekwencje podatkowe

Zyski przedsiębiorstwa zasadniczo podlegają opodatkowaniu w państwie będącym siedzibą danego przedsiębiorcy. Jeśli jednak firma prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie poprzez znajdującą się tam filię, to właśnie temu krajowi przysługuje prawo do opodatkowania osiągniętych przez tę placówkę zysków.
Czytaj więcej...

Jak sporządzić deklarację dla podatku VAT w Niemczech

Większość przedsiębiorców w Niemczech raz w miesiącu bądź raz na kwartał musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT). W stresującej codzienności biznesowej może prowadzić to do prawdziwych problemów, ponieważ osoby nieprzestrzegające wyznaczonych terminów muszą się liczyć z odsetkami za zwłokę. Jako przedsiębiorcy przysługują ci jednak liczne prawa, jak np. stałe wydłużenie terminu składania deklaracji VAT czy też złożenie wniosku o opodatkowanie na podstawie rzeczywistych wpływów.
Czytaj więcej...

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26