Reklama

Wybrane z Firma w Niemczech: pracownicy (D)

Kiedy pracodawca w Niemczech może zlecać nadgodziny

Kwestia nadgodzin nie jest uregulowana ustawowo. Pracodawca może wymagać od swego personelu pracy w nadgodzinach tylko wtedy, gdy zostało to odpowiednio uregulowane. Może to być na przykład zapis w umowie o pracę, umowa z radą zakładową lub zbiorowy układ pracy. W przypadku braku jakichkolwiek uregulowań zlecanie nadgodzin możliwe jest wyłącznie w kryzysowych sytuacjach, gdy na przykład zakład produkcyjny zagrożony jest pożarem i może zostać uratowany tylko poprzez dłuższe pozostanie załogi w pracy.
Czytaj więcej...

Prawo do urlopu - o czym powinien wiedzieć pracodawca

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników w swojej firmie bardzo często zadaje sobie pytania: jakie prawa do urlopu mają jego pracownicy, ile im go przysługuje, czy wszystkim taka sama liczba dni wolnych lub po jakim okresie zatrudnienia pracownik może pójść na urlop? Odpowiedzi znajdą Państwo poniżej.
Czytaj więcej...

Urlop w Niemczech - przeniesienie i wypłata

Każdy z pracowników danej firmy ma różne plany i potrzeby życiowe. Niektórzy oszczędzają urlop na kolejny rok, w którym zaplanowali sobie podróż, na przykład dookoła świata, a inni proszą o wypłatę ekwiwalentu za urlop, gdyż potrzebują każdego przysłowiowego grosza, choćby po to, by dokończyć budowę domu, remont mieszkania itd. Stąd poruszymy temat urlopu z perspektywy pracodawcy i weźmiemy pod uwagę sytuację, w której pracownik w danym roku nie chce wziąć urlopu lub chce go wypłacić, bo jest mu to bardziej na rękę. Nasuwają się jednak dwa pytania: czy takie rozwiązania są w ogóle możliwe i czy dopuszcza je federalne prawo pracy.
Czytaj więcej...

Wypadki w Niemczech w czasie wolnym z winy pracownika

Jeśli pracownik często jest nieobecny w pracy wskutek wypadków, do których doszło z jego winy w czasie wolnym od pracy, możliwe jest wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia chorobowego, a nawet wypowiedzenie mu umowy o pracę. Decydujące są przy tym prognozy, czy pracownik będzie w stanie należycie wypełniać swoje obowiązki pracownicze w przyszłości.
Czytaj więcej...

Jak prawidłowo czytać niemieckie świadectwo pracy

Od świadectwa pracy wbrew pozorom bardzo wiele zależy. Jednak dobrze wyglądający dokument nie zawsze jest równoznaczny z dobrym pracownikiem, stąd zgodnie z wyrokiem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości każde świadectwo pracy w Niemczech powinno zostać wystawione w interesie pracownika, ale...
Czytaj więcej...

Koszty delegacji a koszty firmowe (Niemcy)

W czasie wyjazdu służbowego powstają koszty – płaci się za podróż, zakwaterowanie, wyżywienie. Przedsiębiorca zbiera rachunki, faktury i zastanawia się, które z tych kosztów można zaliczyć jako wydatki firmowe. Korzystnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy byłoby odliczenie wszystkich tych wydatków jako koszty firmowe, ale... tak nie jest.
Czytaj więcej...

Niemcy, Szwajcaria: transgraniczne zatrudnianie pracowników

Transgraniczne zatrudnianie pracowników pomiędzy Polską a Niemcami to w ostatnich latach jeden z najważniejszych tematów gospodarczych. Wielu polskich przedsiębiorców założyło również swoje firmy w Niemczech i wysyłają do nas zapytania, jak wygląda ta sprawa pomiędzy Niemcami a Szwajcarią. Wyjaśniamy.
Czytaj więcej...