Reklama

Wybrane z Firma w Niemczech: pracownicy (D)

Ochrona przed wypowiedzeniem: Zasady i specjalne regulacje dotyczące małych przedsiębiorstw w Niemczech

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że w drobnych przedsiębiorstwach nie ma ochrony przed wypowiedzeniem. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Co prawda w firmach zatrudniających mniej niż 10 pracowników nie obowiązuje ustawowa ochrona przed wypowiedzeniem, jednak nie oznacza to wcale, że pracodawca ma wówczas wolną rękę przy rozstawaniu się z personelem.
Czytaj więcej...

Jak korzystać z samochodu firmowego w Niemczech

Kiedy przedsiębiorcy używają swojego samochodu firmowego do celów prywatnych, za każdym razem pojawiają się problemy z urzędem skarbowym. Główną przyczyną jest tzw. korzyść przedstawiająca wartość pieniężną, za którą fiskus chce zainkasować podatek.
Czytaj więcej...

Nowe stawki dotyczące kosztów podróży

Federalne Ministerstwo Finansów na nowo zdefiniowało stawki dotyczące służbowych i zakładowych kosztów podróży oraz delegacji. W naszym artykule prezentujemy przegląd państw oraz stawki ryczałtu. Nowe sumy obowiązują od 1. Stycznia b.r.
Czytaj więcej...

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

Wypowiedzenie umowy o pracę to temat rzeka. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym, z wypowiedzeniem umowy o pracę na okres próbny czy też rozwiązaniem stosunku pracy na mocy porozumienia stron. W każdym przypadku konieczne jest zachowanie obowiązujących terminów oraz odpowiednich sformułowań.
Czytaj więcej...

Midijob – obszar przejściowy w Niemczech

Wynagrodzenia za pracę w Niemczech wynoszące od 450,01 do 1300 euro miesięcznie zaliczane są do tzw. obszaru przejściowego, wcześniej nazywanego strefą wynagrodzeń dozwolonych, w którym pracownicy opłacają obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Od 1 lipca 2019 górny limit tego obszaru został podniesiony z 850 do 1300 euro miesięcznie. Uregulowania dotyczące obszaru przejściowego nie odnoszą się do osób zatrudnianych w ramach kształcenia zawodowego, otrzymujących wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin lub za pracę w złych warunkach pogodowych.
Czytaj więcej...

Ochrona przed wypowiedzeniem w Niemczech

Powszechna opinia głosi, iż ochrona pracowników przed wypowiedzeniem nie ma zastosowania w małych firmach. Jest to zgodne z prawdą czy może należy to uznać za błędne założenie? Co prawda w firmach zatrudniających poniżej 10 osób nie obowiązuje ustawowa ochrona przed wypowiedzeniem, ale nie oznacza to, że pracodawca w każdym przypadku może wypowiedzieć umowę bez uzasadnienia lub uzyskania specjalnej zgody.
Czytaj więcej...