Wybrane z Prawnicy i ubezpieczenia (Ch)

Zmiana kasy chorych w Szwajcarii

Zmieniając Krankenkasse w Szwajcarii, należy pamiętać przede wszystkim o terminach. Mają one bowiem kluczowe znaczenie dla wypowiedzenia. Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe i podlegają mu osoby zamieszkujące terytorium federacji niezależnie od posiadanego obywatelstwa. To samo dotyczy osób posiadających 3-miesięczne zezwolenie na pobyt dla określonych celów (tzw. Aufenthaltsbewilligung).
Czytaj więcej...

Nowości w zakresie transgranicznego zatrudniania pracowników w Szwajcarii

Od 1 stycznia 2015 roku w związku z wejściem w życie rozporządzenia EU nr 465/2012 obowiązują nowe zasady dotyczące stosunków Unii Europejskiej ze Szwajcarią. Zmianie uległy obowiązujące dotychczas rozporządzenia UE nr 883/2004 i 987/2009. W związku ze zmianami w transgranicznych stosunkach zatrudnienia pojawiły się również nowości w zakresie odpowiedniego przyporządkowania pod względem ubezpieczenia społecznego.
Czytaj więcej...

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Szwajcaria)

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia  (Arbeitslosenversicherung ALV) zapewnia odpowiednie wynagrodzenie zastępcze i umożliwia szybkie włączenie bezrobotnego w rynek pracy. Poza tym pomaga przedsiębiorstwom w trudnych sytuacjach, jak również umożliwia im przetrwanie trudnych momentów oraz zachowanie etatów pracowników.
Czytaj więcej...