X

#ZapytajEksperta [#21]: Czy Niemcy będą obcinać Polakom Kindergeld?

Czy w związku z zmianą wysokości świadczeń rodzinnych w Polsce, osoby pobierające zasiłek Kindergeld będą musiały liczyć się z niższą zapomogą ze strony niemieckiego państwa? Odpowiadamy na pytanie nadesłane przez Panią Annę!

 

***

Paulina Kuc, Punkt.media: Witam w programie #ZapytajEksperta. Moim gościem jest Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.com

Piotr Wietrzykowski, Intertax24.com: Witam.

Dzisiejsze pytanie nadesłała Pani Anna:

’’Czy to prawda, że świadczenie rodzinne w Polsce wzrosło i w związku z tym Niemcy będą obcinać wyższą kwotę od Kindergeldu?’’

Dotknęliśmy tutaj ciekawego pytania. Chodzi o koordynację świadczeń Polska-Niemcy. To prawda, że świadczenie rodzinne w Polsce wzrosło. Rada ministrów przyjęła rozporządzenie, którego celem jest wzrost świadczeń rodzinnych 31 lipca tego roku. Natomiast wzrosną tylko zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek opiekuna osoby dorosłej.

Jednak większość osób pracujących, nie będzie miała prawa do świadczeń ze względu na kryterium dochodowe. Jaki należy więc mieć dochód, aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Niestety tak jest. W Polsce w odróżnieniu od większości krajów Unii Europejskiej, by otrzymać świadczenie rodzinne, nie należy przekraczać pewnego dochodu. Jeżeli chodzi o rodzinę, na członka rodziny nie powinno być przekroczone 647zł. W przypadku, gdy w rodzinie żyje dziecko z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością jest to kwota 764zł.

Ile dokładnie wynosi więc zasiłek rodzinny?

Tak, jak powiedziałem niestety zasiłek rodzinny, czyli ta podstawa, pozostaje bez zmian. Na dziecko w wieku do 5 lat jest to kwota 95zł, zasiłek rodzinny na dzieci od 5 lat do 18 lat, jest to 124zł i od 18 lat do 24 lat jest to 135zł.

Czyli odpowiadając na pytanie Pani Anny, możemy stwierdzić, że Niemcy nie będą obcinały żadnej kwoty z tytułu rodzinnego?

Jeszcze raz podkreślę, jest bardzo ważna informacja do przekazania, o której niestety większość osób zapomina. Już o tym rozmawialiśmy, jeszcze raz wspomnę. Hasło klucz to koordynacja świadczeń. Niemcy wypłacą dokładnie tyle, ile powinni. Jednak pierwszym krajem, jeżeli dzieci mieszkają w Polsce, jest Polska, czyli najpierw należy zbadać, czy w Polsce jest jakiekolwiek prawo do świadczeń rodzinnych, macierzyńskich, wychowawczych itp.

Natomiast Niemcy wypłacą tylko różnicę. Jeżeli będzie w Polsce decyzja, która mówi o tym, że w Polsce nie ma prawa do zasiłku rodzinnego, a w tym wypadku będzie przekroczone kryterium dochodowe, więc rodzinne nie będzie przyznane, stąd Pani Anna nie będzie miała żadnych potrąceń, niezależnie od tego te świadczenie znacząco wzrośnie czy nie. Jeżeli kryterium dochodowe pozostanie na takim poziomie jakim jest teraz, to tak naprawdę nie uzyska prawa. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby na członka rodziny były 647zł, zatem nie będzie miała prawa. Natomiast należy ustalić te prawo, czyli tak czy siak, jeżeli Pani Anna jest osobą aktywną zawodowo, czyli pracuje w Polsce, powinna zadbać o to by złożyć wniosek w Polsce na rodzinne i 500+ i zadbać o decyzje, albo negatywne albo pozytywne, które będzie trzeba złożyć w Familienkasse. Co ważne, te decyzje są okresowe, zatem co roku tak naprawdę trzeba to prawo przedstawić.

Dziękuję za odpowiedź.

Bardzo dziękuję.

Zobacz wszystkie odcinki:

Masz pytanie związane ze świadczeniami socjalnymi lub zasiłkami w Austrii lub Niemczech? Pomożemy rozwiać twoje wątpliwości!

więcej na ten temat pod tym .