Reklama
Reklama

Bezrobocie w Niemczech maleje

Bezrobocie w Niemczech

Niemiecka gospodarka krok po kroku wraca na dawne tory. Dzięki temu stale maleje liczba osób poszukujących pracy.

We wrześniu liczba bezrobotnych spadła do 2 465 000. Jest to aż o 114 000 osób mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Mimo tego jeszcze nie osiągnięto poziomu sprzed pandemii, bowiem we wrześniu 2019 r. stopa bezrobocia wynosiła 4,9%, a teraz 5,4%.

We wrześniu zaobserwowano trend, który miał miejsce również w wakacyjnych miesiącach – koniec lockdownu przyczynił się do sezonowego ożywienia. W związku z tym liczba ofert pracy w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 209 000 i wyniosła 799 000.

Nieco luźniej jest również w przypadku Kurzarbeit. Od 1 do 26 września wniosek o pracę w skróconym wymiarze godzin złożyło 70 000 osób. Ponadto do lipca Kurzarbeitergeld pobierało 927 000 osób. Natomiast w szczycie pandemii, czyli w kwietniu 2020 r. na Kurzarbeit było blisko 6 milionów osób.

Źródło: bild