Reklama

Rośnie liczba ofert pracy w Szwajcarii

rynek pracy w Szwajcarii

Z najnowszych danych szwajcarskiego indeksu rynku pracy Adecco wynika, że obecnie na szwajcarskim rynku pracy wszystkie grupy zawodowe i regiony notują wzrost popytu na siłę roboczą.

Sytuacja na szwajcarskim rynku pracy wciąż jest dobra. Według danych szwajcarskiego indeksu rynku pracy Adecco w czwartym kwartale poprzedniego roku dostępnych było aż 39% więcej ofert pracy niż w tym samym kwartale w 2020 r. Co więcej, popyt na pracowników dotyczył wszystkich grup zawodowych i wszystkich szwajcarskich regionów. Od 2003 r. nie odnotowano tak dynamicznego wzrostu danego indeksu jak w 2021 r.

Największy wzrost (+23%) dotyczy rzemieślników, do których zaliczają się także taki zawody jak np. polimechanicy, czy zawody związane z przetwórstwem spożywczym. Duży popyt jest także na specjalistów do spraw biurowych i administracyjnych (+21%) oraz specjalistów do spraw usług i sprzedaży (+17%).

W zależności od regionu także widać różnice. Największy przyrost ofert pracy odnotowano w północno-zachodniej Szwajcarii (+25%), następnie w Espace Mittelland (+21%) oraz w Środkowej Szwajcarii (+21%). Tendencję wzrostową  zauważono również we wschodniej Szwajcarii (+13%), w regionie Zurychu (+12%) oraz w południowo-zachodniej Szwajcarii (+8%).

Przyrost liczby ofert pracy świadczy o poprawie sytuacji gospodarczej w kraju. W parze z tym idzie także pozytywny rozwój PKB. Wiele wskazuje jednak na to w obecnym roku wzrost gospodarczy i rosnąca liczba ofert pracy ulegną spowolnieniu.

Źródło: tagesanzeiger