Reklama

Stopa bezrobocia w Szwajcarii coraz niżej!

bezrobocie

Stopa bezrobocia w Szwajcarii utrzymuje się na niskim poziomie. W ciągu ostatniego miesiąca spadła prawie do 2,0%. Tak niska wartość została osiągnięta po raz pierwszy od 20 lat.

Jak podaje Seco (niem. Staatssekretariat für Arbeit) w sierpniu w Regionalnych Centrach Pośrednictwa Pracy (niem. Regionales Arbeitsvermittlungszentrum, RAV) zameldowanych było 91.372 bezrobotnych. To o 102 osoby mniej niż w lipcu i aż o 34.983 osoby mniej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia oscylowała wokół wartości 2,0%. Wykluczając czynnik sezonowości, bezrobocie spadło w sierpniu z 2,2% na 2,1%.

Rekordowo niski poziom

Ostatni raz w historii stopa bezrobocia była na tak niskim poziomie w listopadzie 2001 roku i wynosiła ok. 2%. W 2021 roku wynosiła jeszcze 2,7%. W ubiegłych dwunastu miesiącach liczba bezrobotnych spadła o 28%.

W sierpniu w Szwajcarii mniej osób poszukiwało pracy

Od lipca liczba wakatów wzrosła o 0,4% na 68.262. Z tego aż 54.604 podlegało Stellenmeldepflicht, czyli obowiązkowi rejestracji wolnych miejsc pracy dla zawodów, których stopa bezrobocia wynosi min. 5%. Do nich głównie zaliczały się zawody z zakresu hotelarstwa, gastronomii i budownictwa. 

Nikłą rolę na szwajcarskim rynku pracy odgrywa Kurzarbeit. W czerwcu 2022 roku zaledwie 2.893 osoby pracowały w tym modelu. W porównaniu z majem 2022 liczba zatrudnionych na Kurzarbeit zmniejszyła się o połowę.

Źródło: Blick