Reklama

Niebotyczne ceny prądu doprowadzają austriackie przedsiębiorstwa do kryzysu

ceny prądu

W Austrii dochodzi już do cięć w miejscach pracy. Produkty stają się coraz droższe. Sytuacja zagraża egzystencji wielu firm.

Salzburska Izba Gospodarcza (Wirtschaftskammer Salzburg) ostrzega przed negatywnymi skutkami wzrastających cen energii na gospodarkę. Obecnie 80% przedsiębiorstw skarży się na wysokie ceny prądu. Rachunki za energię elektryczną wzrosły bowiem u większości firm dwukrotnie, czterokrotnie, a u niektórych nawet czternastokrotnie!

Ponad połowa spośród 2.000 ankietowanych przedsiębiorstw zamierza w przyszłości inwestować w znacznie mniejszym stopniu. Według Izby Gospodarczej doprowadzi to do przerwania aktualnego boomu, a nawet zastoju gospodarczego. W obecnej sytuacji jedna piąta kierowników rozważa zwolnienia większej ilości pracowników. Trzy czwarte zastanawiają się nad tym, aby podnieść ceny.

Wiele firm odczuwa zmniejszenie popytu

Izba Gospodarcza informuje o tym, że ponad jedna trzecia wszystkich przedsiębiorstw w znacznym stopniu odczuwa zmniejszenie popytu na ich towary. To z kolei nie przemawia za podnoszeniem cen produktów przez przedsiębiorców.

Pakiet pomocy w drodze

Starosta krajowy Salzburga Wilfried Haslauer przygotowuje już finansowy pakiet pomocy dla gospodarki. Entlastungspaket ma przede wszystkim wspomóc małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak szczegóły projektu nie są jeszcze znane.

Źródło: Heute