Reklama

Coraz więcej śmiertelnych wypadków w rolnictwie

Szwajcaria rolnictwo

Do wielu wypadków dochodzi w lesie i na traktorze. Stres zbiera swoje żniwo.

Liczba śmiertelnych wypadków w rolnictwie nieustannie wzrasta i już dziś jest większa niż w całym ubiegłym roku. “To nie może dalej trwać”, mówi radny kantonu Zug i przewodniczący poradni ds. zapobiegania wypadków w rolnictwie (Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL) Peter Hegglin. Współodpowiedzialne za wzrost liczby wypadków są głębokosięgające zmiany w rolnictwie.

“Rolnicy często sami uprawiają swoje działki leśne”, informuje prezes BUL Thomas Frey. Praca w lesie jest bardziej niebezpieczna niż wielu się spodziewa, m.in. ze względu na ocieplenie klimatu i z tym związany wzrost ilości martwego drewna. 

Zapinanie pasów w traktorze

Innym czynnikiem wypadków jest według Thomasa Frey “często zapomniane” zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy ciągnikiem. Niezapięcie pasów jest szczególnie niebezpieczne gdy dochodzi do wypadku. Świadomość tego niebezpieczeństwa wśród rolników jest według Frey wysoka, jednak z posiadanej wiedzy nie zawsze wyciągane są odpowiednie wnioski.

Już dwa lata temu rozpoczęto kampanię informacyjno-uświadamiającą dotyczącej zapinania pasów bezpieczeństwa. BUL stale podkreśla, że wyposażenie traktora w pas bezpieczeństwa (jeśli traktor takowego jeszcze nie posiada) mało kosztuje. Dodatkowo BUL przypomina, że zapięcie pasów na drogach publicznych z prędkością powyżej 25 kilometrów na godzinę jest obligatoryjne.

Stres i obawy społeczne zwiększają ryzyko wypadku

Thomas Frey i kierownik telefonu zaufania dla rolników (Bäuerliches Sorgentelefon) Andri Kober uważają, że wielopoziomowe przemiany społeczne, jak digitalizacja i ogólny wzrost efektywności mają także swój wpływ na rolnictwo. Wymagania stale rosną, a kto dodatkowo obarczony jest prywatnymi, rodzinnymi lub finansowymi problemami, ten jest z zasady bardziej skłonny do popełniania błędów.

“Każdy wypadek to o jeden za dużo - a skutki dla bliskich poszkodowanego są nierzadko egzystencjalne”, informował Thomas Frey. Prezes BUL nie zamierza zaprzyjaźniać się z aktualnymi liczbami wypadków. Uważa, że rolnicy z problemami psychicznymi powinni skorzystać z zapewnianej im pomocy. Często ryzyko wypadków na gospodarstwie może być łatwo zmniejszone, na przykład przez zabezpieczenie schodów balustradami.

Źródło: SRF