Reklama

3 najczęstsze błędy przy składaniu wniosku o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech

podatek budowlany

Prowadzisz własną firmę w Niemczech i świadczysz usługi remontowo-budowlane? W takim przypadku przysługuje Ci prawo do Freistellung, czyli zwolnienia z obowiązującego tam podatku budowlanego. Jak wygląda procedura ubiegania się o to zaświadczenie i jakich błędów należy się wystrzegać, by skutecznie uzyskać zwolnienie z niemieckiego Bauabzugsteuer? Odpowiadamy!

Freistellung – najważniejsze informacje

Jak wspomniano, niemiecki system podatkowy obciąża przedsiębiorców, którzy prowadzą na terenie Niemiec własną działalność o profilu remontowo-budowlanym, specjalnym podatkiem od usług budowlanych. Na jego mocy wynagrodzenie zleceniobiorcy jest pomniejszane o 15% od kwoty każdej faktury wystawionej przez wykonawcę i następnie przekazywane do niemieckiego Finanzamtu. W praktyce wykonawca usługi budowlanej (definiowanej jako każde działanie związane z wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową czy likwidacją obiektu budowlanego) otrzymuje więc ostatecznie tylko 85% należnej kwoty. Aby uniknąć tej straty, właściciele firm budowlanych mogą wystąpić z wnioskiem o Freistellung, czyli zwolnienie od podatku Bauabzugsteuer.

Przedsiębiorcy chcący ubiegać się o Freistellung powinni złożyć stosowny wniosek w odpowiednim urzędzie. Na terenie Niemiec funkcjonują cztery instytucje obsługujące właścicieli firm budowlanych z Polski:

  • Finanzamt Hameln;
  • Finanzamt Oranienburg;
  • Finanzamt Cottbus;
  • Finanzamt Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth.

Jak skutecznie wnioskować o Freistellung? Najczęstsze błędy

Formalności i obowiązki wymagające kontaktu z niemieckimi urzędami niejednokrotnie potrafią nastręczyć nie lada trudności – zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności za granicą. Mimo że procedura wnioskowania o zwolnienie z podatku budowlanego nie należy do przesadnie skomplikowanych, nadal istnieje ryzyko pomyłek. Jakich błędów należy unikać?

Niespełnienie obowiązujących warunków

Możliwość wnioskowania o Freistellung mają wszystkie firmy świadczącego usługi budowlane za zachodnią granicą, które odprowadzały do tamtejszego Finanzamtu należny podatek. W tym celu należy spełnić dwa podstawowe wymogi:

  • brak zaległości podatkowych w niemieckim urzędzie skarbowym;
  • wartość usług budowlanych wykonywanych na rzecz zleceniodawcy nie może być wyższa niż 5 000 euro (przekroczenie tej kwoty wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku budowlanego).

Niepełna dokumentacja

Zwolnienie z niemieckiego podatku budowlanego może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zostać sporządzony na specjalnym formularzu. Do aplikacji należy dołączyć również wymagane dokumenty. Firmy budowlane zarejestrowane w Polsce pozostają w obowiązku dostarczenia dodatkowo wpisu do centralnej ewidencji oraz certyfikatu rezydencji uzyskanego z polskiego urzędu skarbowego. Z kolei osoby prowadzące jednoosobową działalność na terenie Niemiec powinny przedłożyć w załączniku zameldowanie swojej Gewerbe.

Nieterminowe przedłożenie wniosku o Freistellung

Częstym błędem przedsiębiorców jest kompletowanie niezbędnej dokumentacji zbyt późno, co finalnie skutkuje przekroczeniem terminów na złożenie wniosku o zwolnienie z podatku budowlanego. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku przedsiębiorca może starać się odzyskać potrącony już podatek, występując w tym celu ze specjalnym wnioskiem oraz specjalnym protokołem stanowiącym dowód na odprowadzenie należnego podatku. W takich sytuacjach z pewnością przyda się wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów – procedura odzyskiwania potrąconego podatku bywa bowiem żmudna i czasochłonna. Doświadczeni eksperci zajmą się natomiast formalnościami i bieżącą komunikacją z przedstawicielami niemieckiego urzędu.

/Materiał partnera/