Reklama

Komu w Szwajcarii najtrudniej znaleźć pracę?

Szwajcaria ma najniższą stopę bezrobocia w Europie. Problemem są jednak osoby długotrwale bezrobotne. Szczególnie trudno wrócić do pracy jest osobom, które przekroczyły już 50. rok życia.

Z Danych Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że liczba osób długotrwale bezrobotnych wzrosła w Szwajcarii na przestrzenii roku licząc od IV kwartału 2017 roku do IV kwartału 2018 roku o 9 tys. osób. Zjawisko to dotyczy w szczególności bezrobotnych, którzy od ponad roku nie mają pracy. Ilość osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do wszystkich bezrobotnych wzrosła w zeszłym roku o 3,4%.

Kto straci pracę otrzymuje zasadniczo do 70% wynagrodzenia jako zasiłek dla bezrobotnych. By go otrzymać, należy zgłosić się do RAV-u i wraz z otrzymanym tam wsparciem szukać pracy. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia zapewnia w okresie do 2 lat 200-520 diet.

Istnieją także organizacje prywatne, które pomagają osobom długotrwale bezrobotnym w poszukiwaniu odpowiednich miejsc pracy. Tino Senoner, delegat z fundacji SSAW krytykuje działania RAV-u. Żąda bardziej indywidualnego podejścia do bezrobotnych, by poznać zdolności i umiejętności poszczególnych osób szukających pracy i zapewnić im w ten sposób znalezienie stanowiska, zanim prawo do zasiłku dla bezrobotnych wygaśnie.

Jego krytyka nie jest bezpodstawna, bowiem coraz częściej słyszymy o osobach będących po 50-tce i wykonujących prace do których mają zbyt wysokie kwalifikacje.

Źródło: swissinfo.ch