Reklama

Spar i Hofer zmieniają swoje paragony w szczytnym celu

kobieta trzymająca paragon

Od teraz paragony w supermarketach Spar i Hofer będą wyglądać inaczej. Sieci handlowe chcą przez to zwrócić uwagę na ważną kwestię.

Wiele zabytków w Austrii będzie w tych dniach oświetlonych na pomarańczowo. „Orange the World” to nazwa kampanii ONZ przeciwko przemocy wobec kobiet, która rozpoczęła się 25 listopada (międzynarodowy dzień pamięci wszystkich kobiet i dziewcząt, które padły ofiarą przemocy) i potrwa do 10 grudnia — Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

W samej Austrii w tym roku popełniono już 25 zabójstw oraz 40 prób zabójstwa lub poważnej przemocy wobec kobiet. W ramach współpracy między Ministerstwem Spraw Kobiet i Spraw Wewnętrznych (Frauen- und Innenministerium), Federalnym Urzędem Policji Kryminalnej (Bundeskriminalamt) i stowarzyszeniem handlowym (Handelsverband), supermarkety również wysyłają sygnał — ale ten jest znacznie mniej widoczny.

Na przykład sieci supermarketów Spar i Hofer, będą zwracać uwagę na oferty pomocy dla ofiar przemocy na swoich paragonach kasowych przez kolejnych 16 dni. „Szczególnie ważne jest informowanie ofiar o właściwych punktach kontaktowych” - mówi sieć dyskontów Hofer, wyjaśniając swoje zaangażowanie w akcji w 530 swoich oddziałach w całej Austrii.

Od 25 listopada do 10 grudnia, w ramach kampanii, wszystkie paragony Hofer będą zawierały wybrane numery telefonów do szybkiej pomocy — takie jak numer alarmowy policji 133, infolinia dla kobiet 0800 222 555, numer centrum ochrony przed przemocą 0800 700 217 lub numer alarmowy dla ofiar austriackiego wymiaru sprawiedliwości 0800 112 112. Ma to na celu zaoferowanie potencjalnym ofiarom przemocy domowej szybkiego sposobu uzyskania pomocy. Inicjatywa ta ma na celu udostępnić ofiarom bezpośrednią linię do ośrodków pomocy. Ponieważ, według firmy, "każda ofiara przemocy to o jedna ofiara za dużo".

W sieci Spar również w aplikacji

Spar również bierze udział w inicjatywie po raz trzeci z rzędu. W sieci supermarketów numery alarmowe i strony internetowe dla ofiar są widoczne zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej w aplikacji Spar na dole paragonu kasowego.

"Uznanie i szacunek to ważne wartości w naszej kulturze korporacyjnej. Dlatego w Spar nie ma miejsca na żadną formę przemocy. To godne ubolewania, że przemoc jest nadal tak powszechna w wielu obszarach naszego społeczeństwa" - mówi wiceprezes zarządu Spar, Hans K. Reisch, o współpracy z austriackim stowarzyszeniem autonomicznych schronisk dla kobiet.

"Jako największy prywatny pracodawca w Austrii korzystamy z okazji, aby zwrócić uwagę na te niepożądane zjawiska społeczne i podnieść świadomość na temat ochrony przed przemocą. Dlatego od 2019 roku wspieramy organizacje w dostarczaniu osobom dotkniętym przemocą szybkich i łatwych informacji na temat punktów kontaktowych i wsparcia".

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet obejmuje okres od 25 listopada - międzynarodowego dnia pamięci wszystkich kobiet i dziewcząt, które padły ofiarą przemocy - do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Ten okres działań jest wykorzystywany na całym świecie, aby zająć się zakresem i różnymi formami przemocy wobec kobiet oraz podnieść świadomość faktu, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest podstawowym naruszeniem praw człowieka, które ma trwałe konsekwencje dla samych ofiar, ale także dla całego społeczeństwa.

 

Źródło: Heute