Reklama

Niedobór personelu. Do 2049 roku może brakować w Niemczech aż do 690.000 opiekunów

starszy człowiek z laską opiekunka w tle

Niemcy się starzeją - oznacza to, że więcej osób potrzebuje opieki, ale jest coraz mniej osób, które mogą ją zapewnić. Obliczenia Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, jak dramatyczna może być sytuacja w przyszłości.

Zmiany demograficzne drastycznie pogorszą sytuację kadrową w sektorze opieki. Według Federalnego Urzędu Statystycznego, do 2049 roku w Niemczech będzie prawdopodobnie brakować od 280.000 do 690.000 opiekunów. Urzędowi statystycy obliczyli popyt i podaż opiekunów w oparciu o różne założenia.

Starzenie się społeczeństwa ma dwojaki wpływ na sytuację personelu pielęgniarskiego: z jednej strony wzrost liczby seniorów i osób w podeszłym wieku zwiększa zapotrzebowanie na siłę roboczą w sektorze opieki nad osobami starszymi oraz opieki szpitalnej. Według statystyk, do końca lat 40. potrzebnych będzie 2,15 miliona opiekunów, czyli o jedną trzecią więcej niż w 2019 roku, kiedy ich liczba wynosiła 1,62 miliona.

Z drugiej strony, demografia ogranicza podaż, ponieważ znacznie więcej starszych pracowników przechodzi na emeryturę, podczas gdy młodszych, aby ich zastąpić, przybywa znacznie mniej. Statystycy obliczyli dwa warianty dla tego zjawiska, w zależności od zmian społecznych i demograficznych.

Pierwszy wariant, to wariant trendu, w którym statystycy założyli pozytywny rozwój sytuacji na rynku pracy w sektorze opieki w tej dekadzie. Liczba opiekunów wzrosłaby wówczas do 1,87 miliona w 2049 roku - o 280.000 mniej niż jest to wymagane.

Natomiast w drugim wariancie, tzw. wariancie status quo statystycy obliczyli jedynie wpływ demograficzny na podaż opiekunów. Zmniejszyłoby to ich liczbę do 1,46 miliona do 2049 roku, czyli o 690.000 mniej niż byłoby potrzeba. Innymi słowy, prawie co trzecie miejsce pracy w sektorze opieki nie mogłoby być już obsadzone.

Do obliczeń statystycy wykorzystali założenia dotyczące rozwoju populacji i wskaźnika zatrudnienia w zawodach opiekuńczych. Uwzględniono zarówno szpitale, jak i domy opieki, domy dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz usługi opieki ambulatoryjnej. Uwzględniono specjalistów z trzyletnim stażem, asystentów z rocznym stażem oraz personel pomocniczy.

 

Źródło: spiegel