Reklama

Wypłaty niemieckich zasiłków rodzinnych na dzieci za granicą ponownie wzrosły

dorosła kobieta trzymająca rękę dziecka

W ubiegłym roku za granicę przekazano 525,7 milionów euro zasiłku rodzinnego - po raz kolejny jest to więcej niż w roku poprzednim. W 2022 roku liczba ta wyniosła 465,3 miliona euro, jak podało Federalne Ministerstwo Finansów.

Pod koniec ubiegłego roku zasiłek rodzinny był wypłacany na około 313.000 dzieci żyjących za granicą, z czego 307.000 to dzieci mieszkające w krajach UE, takich jak Polska, Rumunia, Czechy, Chorwacja i Francja. Najwięcej zasiłków Kindergeld, bo aż 171.000 przyznano dzieciom w Polsce. Wysokość świadczenia wzrosła do 250 euro miesięcznie na dziecko w 2023 roku. Pod koniec ubiegłego roku łącznie 17,6 miliona dzieci otrzymywało zasiłek rodzinny.

W poprzednim roku urząd świadczeń rodzinnych, Familienkasse, przekazał zasiłek rodzinny na około 324.000 dzieci mieszkających za granicą. Do 2018 roku włącznie liczba ta  wynosiła poniżej 300.000. W 2015 roku było to tylko 158.000 dzieci.

Wymagania dotyczące zasiłku rodzinnego za granicą

Obywatele Niemiec mieszkający za granicą mają prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego, jeśli podlegają obowiązkowi podatkowemu w Niemczech lub są zatrudnieni i odprowadzają tam składki na ubezpieczenie społeczne.

Cudzoziemcy mieszkający w Niemczech mogą również otrzymywać zasiłek rodzinny, jeśli są obywatelami kraju UE lub innego kraju, który zawarł odpowiednie umowy, takiego jak Turcja, Serbia lub Maroko. Istnieją jednak inne wymagania, takie jak zatrudnienie podlegające odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech lub przymusowe bezrobocie. Uznani uchodźcy i osoby uprawnione do azylu również otrzymują zasiłek rodzinny.

Więcej obywateli UE z niemiecką pracą

Wzrost wypłat zasiłków rodzinnych na dzieci mieszkające za granicą wynika głównie z faktu, że w ostatnich latach więcej obywateli UE znalazło pracę w Niemczech. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2021 roku do pracy w Niemczech przyjechało około 1,65 mln osób z krajów UE - o 19% więcej niż w 2017 roku. Najczęstszym krajem pochodzenia była Polska, stanowiąca 23% pracowników-imigrantów. 

Według badania 71% pracowników migrujących z UE miało już pewną ofertę pracy w momencie przyjazdu do Niemiec. Powodem tego jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w wielu sektorach.

Próby oszustwa

W pojedynczych przypadkach zdarzały się również fałszywe wnioski o zasiłek rodzinny, na przykład ze sfałszowanymi aktami urodzenia. Urzędy ds. świadczeń rodzinnych, (niem. Familienkasse), przeciwdziałały temu poprzez bardziej szczegółowe kontrole. "W Niemczech zrobiono wiele, aby szybciej rozpoznawać oszustwa w wypłatach zasiłków rodzinnych do innych krajów UE, a tym samym zapobiegać bezprawnemu pobieraniu świadczenia", jak podała grupa parlamentarna CDU/CSU w Bundestagu. "Przykładowo przy składaniu wniosku wymagane jest podanie numeru identyfikacyjnego dziecka, aby urząd ds. świadczeń rodzinnych, który wypłaca zasiłek rodzinny, mógł sprawdzić, czy zasiłek rodzinny jest już wypłacany na to dziecko gdzie indziej" - podkreślono.

Żądanie redukcji świadczenia do poziomu lokalnego

Poseł AfD, Springer, skrytykował wypłaty zasiłków rodzinnych za granicę. Powiedział, że w niektórych miejscach rząd federalny po prostu wyrzuca pieniądze podatników. "Wzywamy rząd federalny do obniżenia zasiłku rodzinnego wypłacanego na dzieci żyjące za granicą do panujących tam lokalnych kosztów utrzymania" - powiedział. "Zapewniłoby to sprawiedliwość i zmniejszyło obciążenie podatników". 

Komisja Europejska sprzeciwiła się jednak takim żądaniom już wcześniej, argumentując, że stanowiłyby one naruszenie prawa UE. Według krytyków tego żądania, obciążenie biurokratyczne byłoby również ogromne, ponieważ wskaźnik kosztów utrzymania musiałby zostać opracowany i ciągle aktualizowany dla każdego zainteresowanego kraju.

 

Źródło: zeit