Reklama

Będzie łatwiej zostać Szwajcarem

W niedalekiej przyszłości będzie łatwiej uzyskać obcokrajowcom obywatelstwo Szwajcarii. O liberalizacji prawa zadecydowali obywatele w referendum, które odbyło się w niedziele.

W sumie 60,4% osób biorących udział w głosowaniu oraz 19 kantonów poparło inicjatywę uzyskując tym samym potrzebną większość, by ta mogła wejść w życie. Tym samym trzeciemu pokoleniu obcokrajowców zamieszkujących teren Konfederacji będzie łatwiej uzyskać obywatelstwo.

Pomysł popierały wszystkie środowiska polityczne za wyjątkiem partii SVP. Politycy zgodnie podkreślali, że trzecie pokolenie imigrantów nie ma żadnej więzi z krajem pochodzenia swoich przodków a ich ojczyzną jest Szwajcaria. Tymczasem SVP ostrzegała, przed masowym naturalizowaniem obcokrajowców.

Nowe przepisy odnośnie nadawania obywatelstwa mogą wejść w życie już w przyszłym roku, razem z nowelizacją prawa obywatelskiego, które mówi o tym, że m.in. o nadanie obywatelstwa może ubiegać się osoba legitymująca się pozwoleniem na pobyt typu C. Dodatkowo ubiegający się o obywatelstwo nie mogą pobierać świadczeń socjalnych.

Przepisy będą też obowiązywać dla trzeciego pokolenia obcokrajowców, chociaż będą oni musieli spełnić jeszcze dodatkowe warunki. Z uproszczonego procesu przyznawania obywatelstwa będą mogły skorzystać osoby, które zostały urodzone na terenie Szwajcarii i przez minimum 5 lat uczęszczały tu do szkoły.

Dodatkowo będą one musiały wykazać, że co najmniej jedno z dziadków posiadało prawo do pobytu w Szwajcarii i przedłożyć odpowiednie dokumenty, ten fakt poświadczające. W przypadku rodziców wnioskujących, przynajmniej jeden z opiekunów powinien być w posiadaniu pozwolenia na pobyt, przebywać co najmniej 10 lat na terenie Szwajcarii i uczęszczać co najmniej 5 lat do szwajcarskiej szkoły.  Podanie będzie można złożyć do ukończenia 25 roku życia (podczas okresu przejściowego do 35 roku życia).

Z rządowych informacji wynika, że kryteria do uproszczonego procesu naturalizacji spełnia obecnie 25.000 mieszkańców Szwajcarii. W znakomitej większości są to Włosi.  W kolejnych latach rocznie z tego prawa będzie mogło skorzystać około 2.300 osób.

Źródło: Heute