X

Pies w Austrii. Wszystko co musi wiedzieć właściciel

Pies szczeka przez całą noc? Kto ponosi konsekwencje gdy czworonóg jest sprawcą wypadku drogowego? Gdzie pies może sikać?Jak długo może szczekać pies?

Uznawane jest za dopuszczalne, jeśli pies szczeka nieprzerwanie przez 10 minut w miejscu zamieszkania. Nie może jednak szczekać dłużej niż pół godziny dziennie. Jeśli szczekanie psa z sąsiedniej działki źle wpływa na jakość naszego życia wskazana jest rozmowa z sąsiadem, a gdy to nie przynosi skutku należy się udać do wiedeńskiego urzędu miasta (Magistratischer Bezirksamt) lub do właściwego dla siebie starostwa w danym kraju związkowym. Warto również rozważyć, skontaktowanie się z towarzystwem ochrony zwierząt - w większości wypadków przyczyną ciągłego szczekania są nieodpowiednie warunki trzymania zwierzęcia. Słuchając psiego szczekania cierpimy nie tylko my ale i bardzo często również samo zwierzę.

Czy pies może pozostać sam w mieszkaniu?

Zasadniczo tak, ale właściciel musi zadbać o to, by zwierzęciu niczego nie brakowało. W praktyce chodzi o to by pies nie hałasował pod nieobecność właściciela. Jeśli ten nie jest w stanie zagwarantować, że pies w mieszkaniu będzie zachowywać się cicho, nie może go zostawiać samego. Gdy nie podejmie żadnych środków zapobiegawczych, a pies dalej pod jego nieobecność szczeka, musi się liczyć z grzywną. W ostateczności, gdy szczekanie staje się dla mieszkańców nie do wytrzymania, tj. sytuacja gdy pies szczeka lub ujada w regularnych odstępach czasu bez przerwy 5-10 minut, grozi to nawet powództwem o zaniechanie.

Co zrobić gdy pies szczeka w nocy?

Gdy pies w nocy, między 22.00 a 6.00 raz po raz głośno ujada i tym samym zakłóca ciszę nocną jego właściciel musi liczyć się z karą pieniężną. By taka została nałożona poziom hałasu jaki powoduje pies musi być wyższy od tego, co zazwyczaj panuje w okolicy. 

Gdzie mogą psy sikać?

Właściciel ma obowiązek sprzątania po swoim pupilu i również w tym wypadku, gdy zaniedba swój obowiązek musi się liczyć z karą pieniężną. Przepisy nie obejmują ani nie wyznaczają gdzie i kiedy pies może w miejscu publicznym sikać. To nie znaczy, że zwierzak może się wzałatwiać wszędzie. Właściciel powinien pamiętać, że z drogi czy parku korzystają również inne osoby.

Co zrobić, gdy pies sąsiada jest agresywny?

Agresywne zachowanie psa w większości przypadków jest spowodowane nieodpowiednimi warunkami bytowania. Jeśli czworonóg jest agresywny to jego właściciel może zostać zobowiązany z urzędu do zakładania kagańca lub wyprowadzania na smyczy. Jeśli właściciel nie zastosuje się do zaleceń może mu zostać odebrany pies.

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek z udziałem psa?

Za szkody powstałe w wyniku wypadku ponosi pełną odpowiedzialność właściciel zwierzaka, ale poszkodowana w wypadku strona musi być w stanie udowodnić, że wypadek był nie do uniknięcia - w przeciwnym razie również ponosi karę. Zerwana obroża nie jest dla właściciela wytłumaczeniem; jego obowiązkiem jest podjąć wszelkie starania by do żadnych wypadków czy incydentów z jego czworonogiem nie dochodziło.

Czy można wyprowadzać psa na rowerze?

Kodeks drogowy zakazuje wyprowadzania psów za pomocą wszelkich pojazdów. Jako że rower jest pojazdem, nie można z jego pomocą wyprowadzać psów, nie tylko na drogach dostosowanych do ruchu samochodowego lecz także na pasach czy ścieżkach rowerowych.