Long Covid a praca w Austrii

Long covid a praca w Austrii

Niektórzy zmagają się jeszcze długo po rzeczywistym zachorowaniu na koronawirusa  z jego skutkami. To ma wpływ na życie prywatne oraz zawodowe.

Wiele osób zna to uczucie. Wprawdzie przeszli już infekcję koronawirusem, lecz niektóre symptomy nie ustępują. Węch nie wrócił, po kilku krokach brakuje tchu, serce bije jak szalone. To tylko kilka symptomów charakterystycznych dla Long Covid. W Austrii zmaga się z nimi aktualnie około 60 tys. osób.

Austriacka kasa chorych Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) planuje stworzyć specjalne placówki, do których będą mogli zwracać się chorzy na Long Covid. Jednak mimo to choroba wywołuje ciągle wiele niepewności, szczególnie w kwestii zawodowej.

Co musi zrobić osoba pracująca zmagająca się z Long Covid?

W przypadku Long Covid obowiązują te same zasady, jak w przypadku każdej innej choroby. Pracownik jest zobowiązany natychmiastowo, bez zwlekania poinformować pracodawcę o powodzie niezdolności do wykonywania pracy. Forma przekazania informacji nie jest ustalona, może to być więc SMS, krótki telefon czy e-mail. Zasadniczo informacja ma trafić do pracodawcy. Najlepiej zwrócić się więc bezpośrednio do niego lub działu kadr. W zależności od przedsiębiorstwa może zostać wyznaczona także konkretna osoba, do której należy się zgłosić.

Pracownik nie musi podawać w żadnym wypadku swojej diagnozy, a jedynie informację, czy rozchodzi się o wypadek, czy chorobę.

Kiedy muszę przynieść zwolnienie lekarskie?

Zasadniczo już za 1 dzień chorobowego należy przynieść L4, jeśli wymaga tego pracodawca. W niektórych firmach obowiązuje zasada zobowiązująca do przedłożenia zaświadczenia dopiero od 4 dnia choroby. Kto nie wie, jakie zasady obowiązują w jego firmie, powinien od razu poprosić lekarza o zwolnienie.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie?

Zaświadczenie wystawione przez lekarza, jest dla pracodawcy potwierdzeniem niezdolności do pracy zatrudnionego z powodu choroby. Bycie niezdolnym do pracy oznacza niemożność wypełnienia zawartych w umowie o pracę obowiązków z powodu stanu zdrowia.

Co musi zawierać L4?

Zwolnienie lekarskie musi zawierać datę rozpoczęcia obowiązywania dokumentu, przewidywalny czas trwania oraz powód niezdolności do pracy. Powodem nie jest dokładna diagnoza, a jedynie rozróżnienie między wypadkiem a chorobą.

Co, kiedy pracownik nie zgłosi chorobowego?

Za okres, w którym dokument nie był złożony, pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia. Spóźnione zgłoszenie choroby, lub tego niezrobienie nie jest powodem wypowiedzenia umowy o pracę?

Co, jeśli pracodawca będzie mi kazał pracować, mimo choroby?

Jest to zakazane. Pracownik nie musi być nawet osiągalny dla pracodawcy w czasie obowiązywania L4. Jeśli stan choroby na to pozwala, a firmie grożą poważne skutki, możliwe jest zapytanie o pojedyncze kwestie chorego pracownika. Pracowanie pozostaje jednak zakazane.

Czy chory pracownik może opuścić miejsce zamieszkania?

Zasadniczo pracownik nie może robić nic, co mogło zaszkodzić powrotowi do zdrowia. Co jest zakazane, a co dozwolone, pozostaje jednak zależne od choroby. W przypadku depresji spacer z przyjaciółmi może bardzo pomóc. Nie to jednak dozwolone w przypadku występowania gorączki. Dla pewności można poprosić lekarza o uwzględnienie stałych godzin wyjścia z domu w zaświadczeniu lekarskim.

Czy mogę iść do lekarza w czasie pracy?

Zasadniczo wizyty u lekarza należy odbywać poza standardowym czasem pracy. Jeśli nie jest to jednak możliwe, można odwiedzić lekarza w trakcie czasu pracy. To może mieć miejsce, gdy wystąpią ostre bóle lub lekarz przyjmuje tylko w godzinach pracy zatrudnionego.

Co obowiązuje w przypadku wypowiedzenia umowy?

W przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, należy utrzymać okresy i terminy wypowiedzenia umowy. Prawo do Entgeltfortzahlung, czyli dalszego wypłacania wynagrodzenia w trakcie choroby, jest możliwe także po zakończeniu stosunku pracy.

Kiedy trzeba zgłosić Covid-19 jako chorobę zawodową?

Zasadniczo każde podejrzenia choroby zawodowej (niem. Berufskrankheit) należy zgłosić przez pracodawcę lub lekarza. Dotyczy to każdej choroby, także Covid-19. Ocena, czy choroba zawodowa ma miejsce, podejmowana jest przez ubezpieczyciela.

Źródło: oegb.at