Kto dba o interesy pracowników w Austrii?

Pracownicy w Austrii

W razie kłopotów pracownicy nie muszą się obawiać, że zostaną sami z problemami, bowiem istnieją odpowiednie instytucje reprezentujące ich interesy.

Związki zawodowe w Austrii

Związki zawodowe mają w Austrii długą tradycją, a politycznie duże wpływy. Wszystkie związki zawodowe zorganizowane są w Austriackiej Federacji Związków Zawodowych (niem. Österreichischer Gewerkschaftsbund). W alpejskim kraju około 1,4 miliona pracowników jest członkami związków zawodowych.  

Aby zostać członkiem związku, należy złożyć odpowiedni wiosek. Składki za członkostwo są automatycznie odtrącane pracownikowi z pensji lub wynagrodzenia każdego miesiąca. Członkostwo w związku zawodowym wynika z zawodu i branży, do której należy dany pracownik.

Związki zawodowe reprezentują polityczne, ekonomiczne i społeczne interesy pracowników wobec pracodawców, państwa i partii politycznych. Do zadań związków zawodowych w Austrii należą m.in.

  • negocjowanie umów zbiorowych,
  • międzyzakładowe współdecydowanie w ramach partnerstwa gospodarczego i społecznego,
  • egzekwowanie poprawek społecznych,
  • zapewnienie odpowiednich społecznych standardów,
  • zapewnienie realnych wynagrodzeń,
  • porady prawne dla członków.

Austriacka Izba Pracownicza (niem. Arbeiterkammer) w Austrii

Izba Pracownicza reprezentuje w całym kraju około 3 miliony pracowników. Izba ściśle współpracuje ze związkami zawodowymi. Członkostwo w izbie jest obowiązkowe. Składki (tzw. Arbeiterkammerumlage) automatycznie pobierane są z pensji i wynagrodzenia. Wysokość składki to 0,5% wynagrodzenia brutto.

Izba Pracownicza również reprezentuje społeczne, ekonomiczne i polityczne interesy pracowników wobec pracodawców, państwa i partii politycznych. Bezpośrednie usługi dla pracowników obejmują doradztwo w zakresie prawa pracy, reprezentację prawną przed sądami pracy i sądami socjalnymi, ochronę pracowników, praktykantów i młodzieży, doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, płac i kwestii podatkowych oraz ochronę konsumentów.

Łącznie 9 Izb Pracowniczych połączonych jest w Federalną Izbę Pracowniczą. Ponadto Arbeiterkammer mają w Austrii również duże wpływy polityczne i są ważnym filarem partnerstwa gospodarczego oraz społecznego.

Rada zakładowa w austriackiej firmie

Z reguły w przedsiębiorstwach pracownicy reprezentowani są przez radę zakładową. Jeśli stała liczba zatrudnionych osób w firmie przekracza pięć, to może zostać powołana rada zakładowa. O tym, kto w niej zasiądzie, decydują pracownicy.

Podstawowym zadaniem rady zakładowej jest reprezentowanie pracowników wobec właściciela przedsiębiorstwa. Konsultacje z radami zakładowymi przeprowadza się np. w przypadku zwolnień lub rekrutacji i udziela się informacji pracownikom na temat prawa pracy.

Inni reprezentanci

Interesy osób prowadzących działalność gospodarczą są reprezentowane przez Izbę Gospodarczą (Wirtschaftskammer) i jej organizacje specjalistyczne, inne izby (np. Apothekerkammer, stowarzyszenia i zrzeszenia.