Reklama

Urlop ojcowski w Austrii w pytaniach i odpowiedziach

Urlop ojcowski

Austriackie prawo pracy zawiera wiele regulacji, które umożliwiają młodym rodzicom łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Jedną ze stosunkowo nowych zmian jest urlop ojcowski, który został wprowadzony 1 września 2019 roku.

Czym jest tzw. Papamonat?

Papamonat, czyli urlop ojcowski w Austrii to nic innego jak zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy dla świeżo upieczonych tatusiów. Dzięki temu mogą od dnia narodzin do zakończenia urlopu macierzyńskiego skorzystać z 1 miesiąca wolnego.

Familienzeitbonus a Papamonat w Austrii

Podczas gdy urlop ojcowski opisuje zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy dla świeżo upieczonych tatusiów, jako Familienzeitbonus rozumiane jest wsparcie finansowe dla ojców, jeśli po porodzie skupią się na rodzinie. 

Wymogi

By skorzystać z austriackiego urlopu ojcowskiego, nie trzeba spełniać specjalnych warunków. Ważne jest, by ojciec mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym co dziecko i by tatuś poinformował szefa terminowo o swoich planach. Papamonat należy się każdemu ojcowi niezależnie od okresu zatrudnienia w firmie.

Jak wnioskować o Papamonat w Austrii?

  1. 3 miesiące przed ustalonym terminem porodu przełożony musi zostać poinformowany o chęci skorzystania z urlopu ojcowskiego.
  2. Ojcowie są zobowiązani do poinformowania szefa niezwłocznie o porodzie.
  3. W ciągu tygodnia od porodu ojciec musi zgłosić pracodawcy, kiedy chce skorzystać z Papamonat.

O czym trzeba pamiętać?

Papamonat nie wymaga specjalnej zgody od pracodawcy, jest to prawo ojca.

Urlop ojcowski trwa miesiąc. Należy jednak pamiętać, że jest to zwolnienie z obowiązku pracy, więc pracodawca nie musi wypłacać za ten okres wynagrodzenia. W tym czasie ojcowie mogą pobierać jednak Familienzeitbonus o wysokości 22,60 euro dziennie, czyli w sumie 700 euro. By z niego skorzystać, ojciec musi złożyć wniosek u ubezpieczyciela w ciągu 91 dni od porodu (po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko).

Ochrona przed zwolnieniem w Austrii

Ojcowie na Papamonat są objęci ochroną przed wypowiedzeniem. Okres ten rozpoczyna się w momencie poinformowania przełożonego chęci przejścia na Papamoant (jednak nie wcześniej niż 4 miesiące przed porodem) i kończy się 4 miesiące po zakończeniu urlopu ojcowskiego.

PAMIĘTAJ! Terminowe złożenie wniosku o Familienzeitbonus zapewnia, że w czasie urlopu ojcowskiego ojciec ma ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne!

Urlop

Jeśli ojciec skorzysta z urlopu ojcowskiego w danym roku, ma dalej prawo do urlopu. Liczba dni będzie odpowiednia do przepracowanego czasu w roku (pomniejszonego o urlop ojcowski).