X

Urlop ojcowski w Austrii

Dzięki wprowadzeniu urlopu ojcowskiego w Austrii, przyszli ojcowie będą mogli brać od momentu narodzin czynny udział w wychowaniu potomków. Z punktu widzenia pracownika uwzględnianie urlopu ojcowskiego w stosunku pracy jest bardzo ważne, ponieważ minimalizuje to ryzyko strat finansowych po powrocie do czynnego wykonywania zawodu.

Rada Narodowa zdecydowała z początkiem lipca o wprowadzeniu kolejnych ułatwień dla rodzin. Te będą obowiązywały jednak dopiero po ich publikacji w Federalnym Dzienniku Ustaw. Jakie korzyści niesie ze sobą jednak zmiana w prawie? Nowelizacja zakłada wprowadzenie miesiąca urlopu ojcowskiego czyli tzw. Papamonat. Ten dotyczył dotychczas jedynie ojców, którzy pracowali w służbie publicznej lub byli związani zbiorowym układem pracy, w którym zawarty został zapis o urlopie ojcowskim. Teraz wszyscy tatusiowie mają korzystać z wolnego. Warunkiem otrzymania urlopu jest jedynie wspólne zameldowanie z dzieckiem w gospodarstwie domowym i dotrzymanie terminów złożenia dokumentów w miejscu pracy. Długość zatrudnienia czy wielkość przedsiębiorstwa nie mają tu żadnego wpływu.

Nowa ustawa będzie obowiązywała od 1 września 2019 roku dla dzieci, które przyjdą na świat przynajmniej 3 miesiące po wejściu prawa w życie. Dla dzieci, które mają narodzić się przed 1 grudnia 2019 roku, obowiązują regulacje specjalne (3-miesięczna granica złożenia papierów może zostać przekroczona). Ojciec może udać się na miesięczny urlop w okresie od dnia po narodzinach dziecka do upłynięcia zakazu zatrudnienia matki (niem. Beschäftigungsverbot). Prawo do wykorzystania urlopu w przypadku tzw. przeszkód w świadczeniu pracy (niem. Dienstverhinderung) pozostaje nienaruszone.

Przyszły ojciec musi nie tylko powiadomić pracodawcę trzy miesiące przed narodzinami dziecka o przejściu na urlop ojcowski, lecz także musi niezwłocznie powiadomić pracodawcę o narodzinach. Najpóźniej tydzień po przyjściu dziecka na świat należy podać dokładny termin przejścia na urlop ojcowski. Przyszli tatusiowie są objęci także ustawową ochroną przed wypowiedzeniem w Austrii (niem. Kündigungsschutz), która rozpoczyna się wraz z poinformowaniem szefa o chęci przejścia na urlop ojcowski, lecz nie wcześniej niż 4 miesiące przed terminem porodu. Kończy się natomiast cztery tygodnie po zakończeniu urlopu ojcowskiego. Czy urlop ojcowski jest uwzględniany w dodatkach za staż pracy? Tak, miesiąc musi zostać uwzględniony w dodatkach określanych przez Austriackie Prawo Pracy, które są uzależnione od stażu pracy. Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać także pary homoseksualne. Kobiety, których partnerki urodzą dziecko, mają takie samo prawo do urlopu ojcowskiego, jak mężczyźni.

Zaliczenie urlopu rodzicielskiego na poczet stażu pracy było dotychczas bardzo ograniczone. Pierwszy taki urlop był uwzględniany, lecz tylko w długości 10 miesięcy i tylko w stosunku do obliczenia terminu wypowiedzenia, długości dalszego wypłacania pensji w przypadku choroby i urlopu. W przypadku innych roszczeń urlop rodzicielski uwzględniano jedynie, gdy w zbiorowym układzie pracy znalazł się odpowiedni zapis. W przypadku dzieci urodzonych po 31 lipca 2019 roku okresy urlopu rodzicielskiego będą uwzględniane za każde dziecko w roszczeniach, które zależą od stażu pracy.