Reklama

Karty e-card zostaną zablokowane od stycznia. Komu przestaną działać?

zdjęcie stosu e-card

Pomimo ważnego ubezpieczenia karty e-card blisko miliona osób w Austrii stracą ważność w styczniu 2024 roku. Komu przestaną działać? Co powinieneś zrobić, gdy Twoja e-card straci ważność?

E-card w Austrii tracą ważność

Prawie milion kart e-card w Austrii zostanie zablokowanych w styczniu - i wydaje się, że nikt o tym nie wie. Przewodniczący parlamentarnej komisji zdrowia i rzecznik FPÖ ds. zdrowia Gerhard Kaniak jest głęboko zaniepokojony brakiem informacji dla posiadaczy kart, którzy za chwilę mogą mieć spory problem.

W odpowiedzi na jego zapytanie, minister zdrowia Johannes Rauch udzielił informacji o szokującej liczbie 973.520 osób, których karty stracą ważność w styczniu 2024 roku, ponieważ nie były one uprawnione do świadczeń w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ale to nie wszystko: karty ponad 100.000 osób z ważnym ubezpieczeniem zostaną zablokowane.

O co chodzi?

Szczególnie niepokojący jest fakt, że ubezpieczeni, których to dotyczy, nie są informowani pocztą, że ich e-card tracą ważność od stycznia 2024 roku. "To niedopuszczalne, że tak wiele osób zostało postawionych przed faktem dokonanym bez wcześniejszej informacji o zbliżającym się zablokowaniu ich kart ubezpieczeniowych. Terminowe powiadomienie dałoby możliwość podjęcia niezbędnych kroków" - wyjaśnia Kaniak.

Odpowiedź ministra zdrowia na zapytanie zapewnia również wgląd w liczbę e-card bez zdjęcia, ale z uprawnieniem do ubezpieczenia zdrowotnego. Na 8 listopada 2023 roku wydano 2.406.046 takich kart, ale duża część z nich podlega wyjątkom (osoby powyżej 65 roku życia, poniżej 14 roku życia lub z poziomem opieki 4 lub wyższym nie potrzebują zdjęcia). Władze nie dysponują jednak zdjęciem 106.814 osób i do tej pory żadne z nich nie zostało wysłane. Ich karty zostaną w związku z tym unieważnione.

Eksperci zwracają uwagę, że chociaż lekarze mogą wystawiać recepty cyfrowe za pomocą swoich kart, pacjenci, których to dotyczy, zorientują się dopiero w aptece, że nie mają dostępu do swoich recept z powodu blokady swojej karty elektronicznej. To poważne zagrożenie dla systemu opieki medycznej, oraz samych pacjentów.

Co należy zrobić, kiedy autriacka e-card straci ważność?

Według informacji na stronie chipkarte.at, odpowiedzialnej za e-card, zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie karty bez zdjęcia muszą zostać wymienione do końca 2023 roku. W związku z tym e-card z datą ważności po 31 grudnia 2023 roku lub bez daty ważności nadrukowanej na odwrocie również muszą zostać wymienione do końca 2023 roku. Nie musisz jednak nic robić, jeśli w tym czasie:

  • dostępne jest już Twoje zdjęcie jako ubezpieczonego (z austriackiego paszportu, dowodu osobistego, karty czekowej, prawa jazdy lub dokumentu z rejestru cudzoziemców),
  • lub jeśli ma zastosowanie wyjątek prawny (dla osoby powyżej 70 roku życia, osoby poniżej 14 roku życia oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Jeśli ŻADNE zdjęcie nie jest dostępne w bazie i ŻADEN wyjątek nie ma zastosowania, nowa e-card nie zostanie Cić wydana!

Więc jeśli:

  • NIE posiadasz austriackiego paszportu, dowodu osobistego, karty czekowej, prawa jazdy lub dokumentu z rejestru cudzoziemców,
  • masz więcej niż 14 lat i mniej niż 70 lat i nie jesteś zakwalifikowany do poziomu opieki 4, 5, 6 lub 7,

powinieneś dostarczyć swoje zdjęcie.  

Kiedy i komu przynieść zdjęcie do austriackiej e-card?

Przynieś swoje zdjęcie paszportowe do właściwego urzędu, gdy tylko zostaniesz o to poproszonym podczas wizyty u lekarza lub kontaktu z organizacją ubezpieczenia społecznego. Do tego czasu nie musisz nic robić. Pamiętaj jednak, że przedłożenie zdjęcia nie powoduje wcześniejszego wydania nowej e-card.

Urząd wydający e-card nie skontaktuje się z Tobą, w celu poinformowania o konieczności dostarczenia zdjęcia (jeśli jest taka konieczność). Gdy nowa e-card nie będzie mogła  zostać wydana z powodu braku zdjęcia, zostaniesz poinformowany o tym przy następnym kontakcie z placówką ubezpieczenia społecznego lub podczas wizyty u lekarza.

Co należy wówczas ze sobą zabrać?

Powinieneś się zgłosić osobiście do właściwego biura i przynieść następujące dokumenty:

  • zdjęcie spełniające kryteria zdjęcia paszportowego,
  • aktualną e-card lub austriacki numer ubezpieczenia społecznego,
  • jeśli posiadasz obywatelstwo austriackie, będziesz potrzebować oryginalnego świadectwa obywatelstwa i oryginalnego oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • jeśli ktoś nie posiadasz obywatelstwa austriackiego, będziesz potrzebować oryginalnego ważnego dokumentu podróży (np. paszportu, dowodu osobistego itp.).

 

Co się stanie, jeśli nie przyniesie się zdjęcia?

Jeśli nie masz zdjęcia i nie możesz okazać e-card ze zdjęciem, to karta będzie nadal ważna w Austrii. Zostaniesz poinformowany przy następnym kontakcie z organizacją ubezpieczeń społecznych lub podczas wizyty u lekarza o konieczności dostarczenia zdjęcia.

Wtedy też zacznie się okres przejściowy wynoszący 90 dni liczone od pierwszego wniosku ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych lub lekarza. W związku z pandemią COVID-19 okres przejściowy został przedłużony do 150 dni do odwołania. Jeśli nie dostarczysz zdjęcia w okresie przejściowym, stara e-card zostanie anulowana. Istnieje jednak możliwość wydania tymczasowego elektronicznego dokumentu zastępczego przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Foto: SVC,Wilke/chipkarte.at