X

Najważniejsze informacje o szwajcarskiej kasie chorych

Kiedy i jak można zmienić kasę chorych? Dlaczego składki ubezpieczeniowe są coraz wyższe? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie w tym artykule.

Głównym tematem w Szwajcarii są ponownie kasy chorych i podstawowe ubezpieczenie Grundversicherung. Mieszkańcy kraju muszą bowiem na nowo wypełnić kwestionariusze kas chorych i odpowiedzieć na zadawane pytania. Dodatkowo okazuje się także, że wysokość składek ubezpieczeniowych ponownie wzrośnie, tym razem o 1,2%. W zależności od kasy chorych i wybranego modelu ubezpieczenia potencjał zaoszczędzenia pieniędzy jest różny.

Mieszkańcy Szwajcarii płacą składki ubezpieczeniowe (niem. Prämie) co miesiąc kasie chorych. Franszyza podaje natomiast udział własny, czyli kwotę, od której kasa chorych przejmuje koszty leczenia. Jeśli franszyza jest więc niska, składka ubezpieczeniowa będzie wysoka. Jeśli natomiast franszyza jest wysoka, wysokość składki ubezpieczeniowej spada. Najniższa franszyza ma wysokość 300 franków dla dorosłych, najwyższa – 2500 franków. Wysokość składek ubezpieczeniowych ciągle wzrasta, ponieważ zwiększają się także koszty w szwajcarskiej opiece zdrowotnej. 

Jak wybrać więc odpowiednią franszyzę, by płacić jak najmniej?

Eksperci radzą, by zdrowe osoby wybrały wysoką franszyzę. W ten sposób wysokość składek będzie odpowiednio niska. Każdy, kto nie wydaje na swoje zdrowie, wiecej niż 2 tys. franków rocznie, powinien wybrać najwyższą franszyzę o wysokości 2500 franków. Kto chce natomiast zaoszczędzić dzięki zmianie kasy chorych, musi wypowiedzieć umowę w bieżącej placówce do końca listopada. Oczywiście musi to nastąpić w formie pisemnej, a dokument musi zostać złożony do 30 listopada. Taka osoba ma później czas do 31 grudnia, by zawrzeć umowę na nowe ubezpieczenie podstawowe. W przypadku ubezpieczeń dodatkowych obowiązują inne warunki, przykładowo termin wypowiedzenia umowy może wynosić 6 miesięcy.

Czy kasa chorych może powstrzymać mnie przed wypowiedzeniem umowy?

Tak, ale tylko w dwóch przypadkach. Każdy, kto nie wypowiedział umowy na czas lub ma zaległości w składkach ubezpieczeniowych, nie będzie mógł zmienić kasy chorych. Nie może też dojść do sytuacji, w której mieszkaniec Szwajcarii nie będzie objęty ubezpieczeniem w  żadnej z kas chorych. Ubezpieczenie podstawowe jest bowiem obligatoryjne. W przypadku ubezpieczeń dodatkowych sytuacja wygląda inaczej, te nie są bowiem obowiązkowe, a mają przynieść zysk kasom chorych. W przypadku ubezpieczeń dodatkowych kasa chorych może więc sama decydować, kogo przyjmie a kogo nie. Przykładowo osoba, która w przeszłości zmagała się z wypadnięciem dysku, może otrzymać odmowę. Kryterium są w tym wypadku rzecz jasna potencjalne koszty ponoszone przez kasę chorych. Kto bardzo chce mieć ubezpieczenie dodatkowe, lecz boi się, że nie zostanie przyjęty ze względu na problemy zdrowotne, powinien mimo wszystko szczerze wypełnić formularz kas chorych. W przypadku zatajenia jakiś dolegliwości, mamy bowiem do czynienia oszustwem ubezpieczeniowym.

Która kasa chorych jest jednak najtańsza?

To zależy od wielu różnych czynników. Wysokość składek ubezpieczeniowych może być przykładowo zależna od miejsca zamieszkania. Duży wpływ mają także koszty administracyjne kas chorych - im są mniejsze, tym niższe są składki ubezpieczeniowe. Każdy ma także inne wymagania. Jedni stawiają na nowoczesne aplikacje, inne na ubezpieczenie dodatkowe. Warto więc skorzystać z porównywarek internetowych jak Verivox czy Comparis i znaleźć najlepszą ofertę dla siebie. Należy także przeczytać dokładnie opinie innych osób na temat danej kasy chorych. Co ciekawe, ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe, muszą zostać zawarte w tej samej kasie chorych. Mieszkańcy Szwajcarii sami mogą wybrać, którą placówkę wybiorą. Należy jednak pamiętać, że im człowiek staje się starszy, tym droższe są składki na ubezpieczenie dodatkowe. Ich wysokość zmienia się średnio co 5 lat.

Czy można w jakiś sposób zmniejszyć wysokość składek ubezpieczeniowych?

Taka możliwość istnieje, jednak dotyczy wyłącznie wybranych osób. By zapłacić mniej, należy złożyć wniosek, w którym wnioskodawca udowodni swoją trudną sytuację finansową.

Co w sytuacji, gdy ktoś przeprowadzi się do innej części kraju. Czy wysokość składek pozostanie bez zmian?

Po zameldowaniu się w nowym miejscu zamieszkania, urząd informuje o tym fakcie kasę chorych. Zmiana wysokości składki następuje automatycznie, lecz w niektórych przypadkach nic się nie zmienia. Osoby te płacą dalej takie same składki jak dotychczas.

Czy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie dodatkowe?

Jeśli ktoś, kto podpisał wieloletnią umowę na ubezpieczenie dodatkowe, a chce z niego zrezygnować, musi przygotować się trudności. Zmiana w trakcie trwania umowy nie jest bowiem łatwa. Zawsze warto zapytać o taką możliwość, lecz zasadniczo kasy chorych nie zgodzą się na zmianę przed upłynięciem trwającej umowy. Istnieją jednak sytuacje, w których można wypowiedzieć umowę bezproblemowo. Taka możliwość istnieje przykładowo, gdy składki ubezpieczeniowe zostaną podwyższone, co zmienia warunki ramowe umowy.