Wybrane z Zasiłki rodzinne i zwrot podatku (Ch)

Podstawowe informacje o Familienzulagen (Szwajcaria)

Zasiłki rodzinne w Szwajcarii mają na celu wspomożenie rodziców, którzy ponoszą koszty związane z utrzymaniem swoich dzieci. Pod pojęciem Familienzulage są rozumiane tzw. Kinderzulagen (dodatki na dzieci) oraz Ausbildungszulagen (dodatek na potrzeby związane z nauką dziecka). Ponadto do FamZG zaliczamy także szwajcarskie becikowe (Geburtszulage), a także zasiłki adopcyjne (Adoptionszulagen).
Czytaj więcej...

Macierzyństwo w Szwajcarii

Wszystkie mamy, który wykonują pracę zarobkową (są zatrudnione, prowadzą włąsną działalność gospodarczą, otrzymują zasiłek bezrobotny czy też pracują w firmie męża lub członka rodziny) posiadają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Tzw. tacierzyńskie, urlop ojcowski płatny, nie jest na ten moment uwzględniony w prawie szwajcarskim. 
Czytaj więcej...