Reklama

Wybrane z Zasiłki rodzinne i zwrot podatku (Ch)

Macierzyństwo w Szwajcarii

Wszystkie mamy, który wykonują pracę zarobkową (są zatrudnione, prowadzą włąsną działalność gospodarczą, otrzymują zasiłek bezrobotny czy też pracują w firmie męża lub członka rodziny) posiadają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Tzw. tacierzyńskie, urlop ojcowski płatny, nie jest na ten moment uwzględniony w prawie szwajcarskim. 
Czytaj więcej...

Szwajcaria: Urlopy związane z narodzinami dziecka

Pod pojęciem urlopów związanych z narodzinami dziecka (niem. geburtsbezogene Urlaube) rozumie się urlop macierzyński, urlop tacierzyński, urlop rodzicielski oraz urlop adopcyjny. Urlop macierzyński reguluje prawo federalne (Bundesrecht). W Zgromadzeniu Federalnym regularnie składane są wnioski o stworzenie urlopu tacierzyńskiego, rodzicielskiego czy adopcyjnego regulowanego przez Bundesrecht, lecz póki co parlament nie przyjął żadnego z nich.
Czytaj więcej...