X

Najczęstsze błędy w oświadczeniach podatkowych

Wypełnianie oświadczenia podatkowego raczej nie należy do ulubionych zajęć. Do tego przy wpisywaniu danych zawsze może wkraść się błąd. Na co zrócić więc największą uwagę?

Szwajcarskie organy administracyjne są zasadniczo zadowolone z podatników w kraju, którzy w znakomitej większości wypełniają swoje deklaracje majątkowe i zarobkowe w poprawny sposób. W ciągu ostatnich kilku lat w dokumentach pojawia się coraz mniej błędów. Wcześniej spotykano się z częstymi błędami w dodawaniu, teraz dzięki wprowadzeniu elektronicznego oświadczenia podatkowego ich liczba znacznie spadła. Oczywiście ręcznie wypełnione deklaracje podatkowe ciągle są przyjmowane, lecz to właśnie w nich pojawia się najwięcej błędów. Należy jednak zaznaczyć, że źle wypełnione dokumenty to poniżej 10% wszystkich oświadczeń podatkowych. Gdzie występują więc najczęstsze błędy?

Przy ewidencji zasobów pieniężnych i papierów wartościowych (Wertschriftenverzeichnis), gdzie powinny znaleźć się informacje o kontach, pożyczkach i akcjach, często wkradają się niepoprawne informacje. Szczególnie problematyczne są dwie rubryki: kwota z i bez potrącenia na rzecz podatku zaliczkowego (Verrechnungssteuerabzug). Kto nie jest więc pewny, gdzie wpisać odpowiednie kwoty, powinien zwrócić się do eksperta o poradę. W kantonie Zug przy ewidencji zasobów pieniężnych i papierów wartościowych (Wertschriftenverzeichnis) nie trzeba podawać informacji o koncie, lecz tylko wtedy, gdy chodzi się o mniejszy majątek na kontach oszczędnościowych lub kontach, na które wypłacane jest wynagrodzenie. Szczególnie uważać powinni właściciele kondygnacji budynków, którzy często zapominają, że pieniądze, które mają na funduszu renowacyjnym domu, także należy opodatkować.

Błędy pojawiają się także przy podawaniu wysokości wynagrodzenia. Przykładowo podatnicy podają kwotę brutto zamiast netto. Taka sytuacja może skończyć się niekorzystnie dla składającego dokumenty, chyba że urzędnik zauważy błąd i go poprawi. Część osób zapomina też wpisać informacji o dodatkowych dochodach. Mimo iż te nie zobowiązują do płacenia składek na emeryturę AHV, to nie znaczy, że nie trzeba wpisać ich w deklaracji podatkowej.

Kto chce zapewnić sobie dobrą przyszłość, wpłaca pieniądze na trzeci filar. W 2018 roku maksymalna suma dla osób zatrudnionych nie mogła przekroczyć 6768 franków. W 2019 roku kwota zwiększy się do 6826 franków. Jednak pieniądze odłoży tylko ten, kto wraz z kwotą dołączy do dokumentów potwierdzenie wpłaty.

Także w przypadku darowizn sytuacja nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Nie wszystkie hojne datki można bowiem wpisać w oświadczenie podatkowe. Jedynie wpłaty na organizacje pożytku publicznego można podlegają odliczeniu.