X

Szwajcaria: Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

By zawnioskować o otrzymywanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, należy przygotować różne dokumenty. Oto dokładna rozpiska, co i kiedy przygotować.

Przy rejestracji w Regionalnym Centrum Pośrednictwa Pracy (RAV):

 • Kartę ubezpieczenia społecznego AHV lub kartę ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Urzędowy dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • Pozwolenie na pobyt lub legitymacja.

Przy pierwszej rozmowie kontrolnej lub doradczej w RAV-ie:

 • Dokumenty aplikacyjne (życiorys, dyplomy i certyfikaty, świadectwa pracy, list motywacyjny),
 • Dowód, że bezrobotny starał się po zakończeniu ostatniego stosunku pracy o zatrudnienie (kontakty, podania o pracę, rozmowy kwalifikacyjne itp.),
 • Ostatnią umowę o pracę lub pisemne wypowiedzenie,
 • Formularz PD U2, jeśli wnioskodawca jest obywatelem państwa należącego do UE/EFTA i już pobiera zasiłek dla bezrobotnych w kraju pochodzenia i szuka pracy w Szwajcarii.

Przy kolejnych spotkaniach w RAV-ie:

 • Dowód, że bezrobotny starał się po zakończeniu ostatniego stosunku pracy o zatrudnienie (kontakty, podania o pracę, rozmowy kwalifikacyjne itp.),
 • W przypadku choroby: orzeczenie lekarskie od 4 dnia niezdolności do pracy (orzeczenie lekarskie zostanie później przekazane przez RAV do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia).

W pierwszym miesiącu otrzymywania świadczeń w kasie bezrobotnych:

 • Formularz: Antrag auf Arbeitslosenentschädigung wraz z załącznikami,
 • Kopię deklaracji o rejestracji w RAV-ie,
 • Zaświadczenie od pracodawców z ostatnich dwóch lat (jeśli wnioskodawca pracował w tym czasie),
 • Formularz: Angaben der versicherten Person wraz z załącznikami.

W późniejszym czasie w RAV-ie:

 • Formularz Angaben der versicherten Person wraz z załącznikami,
 • Formularz Bescheinigung über Zwischenverdienst wraz z załącznikami.

Które dokumenty zostaną automatycznie przesłane przez RAV do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia?

 • Orzeczenie lekarskie,
 • Umowa o pracę,
 • Pisemne wypowiedzenie.