Reklama

Pracownicy z Ukrainy – jakie przedsiębiorstwa zyskają na zatrudnieniu fachowców ze wschodu?

W ostatnim czasie zatrudnienie pracowników z Ukrainy stało się popularne w wielu przedsiębiorstwach. Ta tendencja nie jest przypadkowa – fachowcy ze wschodu mogą korzystnie wpłynąć na rozwój i sukces firm. Dlaczego warto rozważyć zatrudnienie obywatela Ukrainy? Odpowiadamy!

Pracownicy ze wschodu – rozmaite branże

Pracownicy z Europy Wschodniej to najczęściej pracownicy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu i Mołdawii. Obecnie we wszystkich sektorach polskiej gospodarki można zaobserwować obecność pracowników z tego regionu Europy. Popyt na takich pracowników objął różnorodne branże – obcokrajowców można spotkać nie tylko w budownictwie, rolnictwie i przemyśle, ale również w sektorze usług, takich jak transport, handel, turystyka czy gastronomia. Dodatkowo coraz więcej osób spoza Polski decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej w naszym kraju.

Najczęściej pracownicy ze wchodu zatrudnieni w Polsce wykonują pracę, która nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji, jak np. praca w rolnictwie czy na produkcji. Jednak polskie firmy rekrutują również wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, takich jak: spawacze, ślusarze, szwaczki, operatorzy CNC, kierowcy, operatorzy maszyn budowlanych czy pracownicy logistyki.

Jedno jest pewne: niezależnie od branży, pracownicy z Europy Wschodniej wypełniają braki kadrowe wynikające ze wzrostu produkcji, zmian demograficznych, przejść pracowników na emerytury czy sezonowości popytu.

Jak sprawnie i legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy? 

Planując zatrudnienie pracownika spoza Polski, należy zadbać o kilka kwestii. Przede wszystkim obcokrajowiec musi mieć ważny paszport lub inny dokument uprawniający go do legalnego przebywania na terenie Polski. Jeśli osoba ta pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy.

Ponadto trzeba uzyskać zezwolenie na pracę dla pracownika spoza kraju oraz zadbać o inne formalności. W niektórych przypadkach pracodawca może być także odpowiedzialny za zapewnienie zakwaterowania dla pracownika. Aby uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z niedopatrzeń, warto skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie – w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy pomoże agencja pracy Kono.

Pracownicy tymczasowi z Ukrainy – dlaczego warto ich zatrudnić? 

Pracownicy z Ukrainy wyróżniają się ogromnym zaangażowaniem, dostępnością, rzetelnością i precyzją w wykonywaniu swoich obowiązków. Stawiają sobie za priorytet wykonanie pracy na jak najwyższym poziomie. Są świadomi tego, że w Polsce mogą zarabiać znacznie więcej niż w ich ojczystym kraju. Dodatkowo zdają sobie sprawę, że praca w naszym kraju może pomóc im w rozwoju osobistym oraz dać możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, co z kolei przełoży się na poprawę warunków życia.

Czy warto współpracować z agencją pracy przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy? 

Zdecydowanie warto sięgnąć po pomoc specjalistów w tej dziedzinie, szczególnie jeśli dana agencja pracy ma już doświadczenie w procesie rekrutacji pracowników z Ukrainy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że agencja zajmuje się wszelkimi formalnościami kompleksowo. To nie wszystko. Po zatrudnieniu pracowników z Ukrainy agencja bierze na siebie różne obowiązki, takie jak prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, organizowanie szkoleń z zakresu BHP czy kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie.

/Materiał partnera/