Reklama

Studenci w Austrii wydają dużo na mieszkanie

studenci w mieszkaniu

Studenci w Austrii wydają średnio 43% swoich dochodów na koszty mieszkaniowe. Tak wynika z badania IFES zleconego przez Izbę Pracy (Arbeiterkammer - AK) i Austriacki Krajowy Związek Studentów (Österreichischer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft - ÖH). Większość studentów mieszka prywatnie i płaci średnio 632 euro czynszu miesięcznie.

Udział kosztów mieszkaniowych w miesięcznym budżecie jest szczególnie wysoki w przypadku osób mieszkających w domach studenckich (54%), a następnie w prywatnych mieszkaniach czynszowych (49%) i subsydiowanych mieszkaniach czynszowych (42%). Dla porównania: według mikrospisu przeciętny najemca w Austrii ponosi koszty mieszkaniowe stanowiące 21% jego miesięcznego budżetu. Ogólnie rzecz biorąc, koszty mieszkaniowe nie powinny stanowić więcej niż jedną trzecią dochodu.

60% w umowach najmu na czas określony

W badaniu przeprowadzonym w styczniu 2024 roku wzięło udział 1 644 studentów. Większość z nich (56%) mieszka w prywatnych wynajmowanych mieszkaniach i płaci średnio 632 euro miesięcznie. Z kolei tylko 13% mieszka w domach studenckich, gdzie średnie koszty wynoszą 464 euro miesięcznie. Spośród ankietowanych 59% studentów podało, że studiuje w Wiedniu.

Dla Ilkima Erdosta, szefa departamentu edukacji AK, głównym problemem jest to, że około 60% studentów z prywatnymi umowami najmu mieszka na czas określony. Prowadzi to między innymi do ograniczenia mobilności studentów, ponieważ podlegają oni rocznej karencji i trzymiesięcznemu okresowi wypowiedzenia, powiedział Erdost na konferencji prasowej. Ponadto, wielu studentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że zniżka w wysokości 25% musi być stosowana do czynszów na czas określony w starych budynkach. Według obliczeń AK oznaczałoby to płacenie średnio o 1400 euro za dużo rocznie.

Mieszkańcy akademików mają mniej pieniędzy

Powodem, dla którego mieszkańcy akademików mają wyższy udział kosztów mieszkaniowych w swoim miesięcznym budżecie pomimo niższych kosztów wynajmu, jest struktura studencka. Studenci w akademikach to głównie studenci pierwszych semestrów lub studenci zagraniczni, którzy zazwyczaj nie pracują lub pracują mniej niż studenci wyższych semestrów, a zatem mają niższy budżet.

Ze względu na niskie dochody, osoby mieszkające w akademikach są szczególnie zależne od wsparcia. Jest to częściowo spowodowane ich strukturą, według przewodniczącej ÖH Niny Matthies (Verband Sozialistischer StudentInnen/VSStÖ). Pojawiają się prywatne "luksusowe rezydencje", ale nie są one dostępne dla przeciętnego studenta. W związku z tym ÖH i AK wzywają między innymi do przywrócenia federalnego finansowania domów studenckich i zwiększenia liczby miejsc w akademikach. Do 2010 roku właściciele domów studenckich mogli otrzymywać dotacje od rządu federalnego na nowe budynki lub ich utrzymanie, ale musieli zobowiązać się do akceptowalnych społecznie cen użytkowania.

Kampania na rzecz dotowanych mieszkań

Ponadto, Matthies powiedział, że dodatek do stypendiów naukowych poza miastem powinien zostać podwojony. Jest on wypłacany studentom, którzy nie mogą mieszkać w domu ze względu na odległość od domu rodziców do miejsca studiów. W 1994 roku wynosił on równowartość 218 euro i od tego czasu został podniesiony do 250 euro, pomimo 93% wzrostu wskaźnika cen konsumpcyjnych.

Ponadto AK i ÖH chcą ofensywy na rzecz dotowanych mieszkań, która powinna obejmować między innymi dedykowany miliard mieszkaniowy od rządu federalnego dla krajów związkowych. Grunty publiczne powinny być również zarezerwowane pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto żąda się ograniczenia dopłat i rozszerzenia zastosowania systemu wartości orientacyjnej czynszów.

AK po raz kolejny wezwała również do całkowitego zniesienia czynszów na czas określony. Duzi właściciele mieszkań, tacy jak grupy nieruchomości i firmy ubezpieczeniowe, powinni zatem mieć możliwość wynajmu tylko na czas nieokreślony. Z drugiej strony, osoby prywatne będą mogły w dalszym ciągu wynajmować mieszkania na czas określony na własny użytek lub na użytek swoich dzieci lub wnuków.

 

Źródło: orf