Reklama

Austriacki rynek pracy ciągle rośnie

Dobra koniunktura oraz silny popyt na siłę roboczą miały w 2018 roku ogromny wpływ na austriacki rynek pracy. Liczba wolnych miejsc pracy osiągnęła poziom rekordowy.

Liczba wolnych posad wzrosła w Austrii w 2018 roku aż o 24%. Z danych Statistik Austria wynika, że podczas gdy w 2017 roku w kraju na obsadzenie czekało 97.400 wolnych miejsc pracy, rok później ich liczba wynosiła już średnio 120.800. W pierwszym kwartale liczba wakatów w Austrii sięgała 115.400 posad, w drugim kwartale lekko spadła do 110.700 wolnych stanowisk. W trzecim kwartale na chętnych do pracy czekało 126.300 stanowisk, a w czwartym 130.900 posad. Około 63% wszystkich miejsc pracy było zarejestrowanych w AMS-ie czyli austriackim urzędzie pracy.

Najwięcej oferowanych stanowisk należało do grupy „pracy w sektorze usług i sprzedaży” (26.000 miejsc pracy) oraz „zawodów rzemieślniczych i profesji z nimi związanych” (23.300 miejsc pracy), co odpowiada 21,5% oraz 19,3% wszystkich wakatów. W 2018 17% wszystkich wolnych miejsc pracy należało do grupy „zawodów akademickich i kadry kierowniczej”.

Większość, bo aż 82,5% ofert dotyczyło pracy na pełen etat. Jedynie 17,5% to zatrudnienie na część etatu oraz zatrudnienie w ograniczonym czasie pracy. By rozpocząć pracę w 38,5% oferowanych prac należało posiadać wykształcenie podstawowe lub nie trzeba było ukończyć jakiejkolwiek szkoły. W przypadku kolejnych 33% ofert pracodawcy wymagali ukończenia nauki zawodu. Około jedna czwarta posad zapewniała zarobek o wysokości 1000-17000 euro, a przy 35,8% posad można było liczyć na wynagrodzenie o wysokości 1700-2400 euro. W przypadku 22,6% ofert przekraczało ono aż 2400 euro. Należy też zaznaczyć, że aż 14,5% przypadków proponowane zarobki były niższe niż 1000 euro.

Źródło: Statistik Austria