Reklama

Wyższa emerytura dla niepracujących matek

Jedną ze zmian jakie czekają na mieszkańców Niemiec w marcu jest podwyższenie świadczenia Mütterrente, czyli emerytury dla matek niepracujących zawodowo. Jego wysokość jest jednak zależna od miejsca zamieszkania.

1 lipca 2014 wprowadzono w Niemczech tzw. emeryturę dla matek niepracujących zawodowo. W bieżącym roku jej wysokość ma zostać podwyższona. W przypadku Mütterrente I - matki, które pobierają już zwykłą emeryturę mogą powiększyć swój budżet. Za okres wychowawczy zlicza się bowiem jednostki emerytalne. Matki, które urodziły swoje dzieci przed 1992 rokiem otrzymują dwie jednostki emerytalne za dziecko. Za dzieci, które urodziły się po 1992 roku dolicza się trzy punkty. Reforma emerytalna 2019 (Mütterrente II) zakłada, że matki, których pociechy urodziły się przed 1992 rokiem, otrzymają o pół jednostki rozliczeniowej więcej, czyli 2,5 jednostki. Oznacza to, że wysokość emerytury dla matek niepracujących zawodowo będzie wyższa. Na wschodzie kraju matki otrzymają za dziecko o 15,35 euro miesięcznie więcej niż dotychczas. Podwyżka na zachodzie wyniesie zaś 16,02 euro miesięcznie.

Matki, które wraz z rozpoczęciem 2019 roku przeszły na emeryturę otrzymają Mütterrente ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany dotyczą też kobiet, które już od jakiegoś czasu są na emeryturze. Te otrzymają Mütterrente II 1 marca, z mocą wsteczną do 1 stycznia. Emeryturę dla matek niepracujących zawodowo mogą otrzymać także ojcowie. Ta należy się bowiem według 56 paragrafu kodeksu prawa socjalnego (SGB) rodzicowi, który w większym stopniu wychowywał dziecko. Jeśli rodzice wychowywali dzieci wspólnie, okresy wychowawcze są przypisywane jednemu z nich. Jako okresy wychowawcze określa się zaś czas wychowania dziecka w ciągu jego pierwszych trzech lat życia.

Z reformy Mütterrente skorzystają jedynie rodzice, których dzieci urodziły się przed 1992 rokiem. W przypadku pociech, które przyszły na świat po 1992 roku rodzice otrzymują już trzy jednostki emerytalne na dziecko. Reforma emerytalna ma więc na celu stopniowe wyrównanie wypłacanych świadczeń. Pierwotnie zmiana miała dotyczyć jedynie rodziców, którzy posiadają trójkę lub więcej dzieci urodzonych przed 1992 rokiem. Mieli oni otrzymać po jednej jednostce emerytalnej za dziecko. Zadecydowano jednak, że prawo do Mütterrente II mają wszyscy rodzice, których dzieci urodziły się przed 1992 rokiem. Otrzymują teraz po pół jednostki emerytalnej za dziecko, nawet w przypadku trzech lub większej ilości pociech. Jedna jednostka emerytalna odpowiada zaś 30,69 euro we wschodnich krajach związkowych oraz 32,03 euro na zachodzie kraju. Podwyższenie świadczenia będzie kosztowało państwo 3,8 mld euro rocznie.

Źródło: focus.de