Reklama
X
Reklama

Jaki wpływ na wynagrodzenie w Niemczech ma doświadczenie zawodowe?

Kto już dłużej pracuje w zawodzie, wykonuje swoje obowiązki najczęściej nie tylko szybciej, lecz także lepiej. W większości przypadków doświadczenie zawodowe zapewnia także wyższe wynagrodzenie. W którym zawodzie wynagrodzenie rośnie jednak najbardziej?

Eksperci portalu Gehalt.de sprawdzili, w której pracy doświadczenie zawodowe zapewnia największy wzrost wynagrodzenia. Z badania wynika, że wraz ze wzrastającym doświadczeniem, zwiększa się także wypłata, która może być nawet o 94% wyższa.

Wprawdzie pensja o wysokości 50.100 euro rocznie brutto przy rozpoczęciu pracy w zawodzie nie należy do najwyższych w kraju, lecz w zawodzie inżyniera patentowego można liczyć na największy wzrost wynagrodzenia. Po 6 latach pracy pensja zwiększa się bowiem do 65.600 euro (+31%), a po 9+ osiąga już poziom 97.100 euro rocznie, co oznacza wzrost w stosunku do pierwotnej pensji o 94%. Inżynierowie patentowi są blisko nie tylko kierownictwa przedsiębiorstwa, lecz także działu badań naukowych i rozwoju. Pośredniczą zarówno w technologicznych, jak i prawnych problemach i ponoszą dużą odpowiedzialność względem uniknięcia złych inwestycji czy sporów prawnych.

Na duży wzrost wynagrodzenia w trakcie rozwoju kariery mogą liczyć także managerowie ds. rozwoju (+84%). Ich zadaniem jest rozwój przedsiębiorstwa na różnych polach. Na znaczący wzrost pensji mogą liczyć także doradcy zawodowi (+75%). Zawód zapewniający pracę w przedsiębiorstwach, urzędach czy związkach wymaga jednak zdania pierwszego egzaminu państwowego po ukończeniu studiów prawniczych (tzw. Erste Juristische Prüfung). W przypadku key account managera ds. dóbr inwestycyjnych zarobki wzrastają z 65.600 euro rocznie brutto na początku kariery zawodowej do 94.700 euro rocznie brutto po 9 i więcej latach pracy. Oznacza to wzrost o 44%.

Zawody akademickie zapewniające największy wzrost wynagrodzenia:

Zawód

3-letnie doświadczenie zawodowe

3-6-letnie doświadczenie zawodowe

9-letnie doświadczenie zawodowe

Inżynier patentowy

50.050 euro

65.586 euro

91.125 euro (+94%)

Manager ds. rozwoju

47.356 euro

57.041 euro

86.935 euro (+84%)

Doradca prawny

47.786 euro

61.951 euro

83.659 euro (+75%)

Key account manager

65.578 euro

75.000 euro

94.741 euro (+44%)

Inżynier konstrukcji

47.887 euro

52.334 euro

65.586 euro (+37%)

Adwokat

51.293 euro

59.205 euro

64.174 euro (+25%)

Także w zawodach wymagających ukończenia określonego szkolenia można liczyć na duży wzrost wynagrodzenia. Konsultanci ds. obsługi klienta korporacyjnego mogą liczyć na początku kariery na 43.900 euro brutto rocznie. Wraz ze zwiększeniem doświadczenia zawodowego, zwiększa się także pensja, która może przekroczyć 50 tys. euro. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku administratorów systemów i sieci, których wynagrodzenie może wzrosnąć z około 32.900 euro do 48.600 euro.

Zawód

3-letnie doświadczenie zawodowe

3-6-letnie doświadczenie zawodowe

9-letnie doświadczenie zawodowe

Konsultant ds. obsługi klienta korporacyjnego

43.900 euro

52.849 euro

71.561 euro (+63%)

Doradca ubezpieczeniowy

33.700 euro

37.554 euro

50.249 euro (+49%)

Administrator systemów i sieci

32.872 euro

37.500 euro

48.600 euro (+48%)

Kierowca ciężarówki

27.114 euro

28.164 euro

29.553 euro (+9%)

Fryzjer

20.192 euro

20.607 euro

21.515 euro (+7%)

Kelner

22.894 euro

23.750 euro

24.000 euro (+5%)

Analiza Gehalt.de pokazała także, jak duża w Niemczech jest różnica pomiędzy zarobkami w poszczególnych zawodach. Podczas gdy wraz z doświadczeniem zawodowym zarobek inżyniera patentowego wzrasta o całe 47.075 euro, wzrost wynagrodzenia kelnera w tym okresie wynosi jedynie 1106 euro. „Osoby, które chciałyby znacząco zwiększyć swoje wynagrodzenie, powinny częściej zmieniać miejsce pracy, kształcić się w zawodzie i dążyć do objęcia stanowisk kierujących” radzi Philip Bierbach z Gehalt.de. W taki sposób można liczyć na prawie pewny wzrost pensji w obrębie pracy w jednej branży, bez potrzeby przebranżowienia.

Źródło: focus.de