Reklama

Pandemia uderzyła w austriackie rodziny

rodzina w Austrii

Pandemia nie sprzyja mieszkańcom Austrii w zakładaniu rodzin, czy też zawieraniu związków małżeńskich.

Koronawirus odbił się negatywnie nie tylko na rynku pracy, ale jak wynika z najnowszego rodzinnego raportu, także na więzach rodzinnych. W 2020 zmalała ilość zawartych związków małżeńskich o 13,8%. Pocieszający jest za to fakt, że mniej par postanowiło się rozwieść. W 2019 r. 16 351 małżeństw zdecydowano się na rozwód w Austrii, natomiast rok później ta liczba zmalała do 14 870.

W pandemicznym roku zmalała także liczba noworodków. W całym kraju urodziło się 83 603 dzieci. Jest to o 0,9% mniej niż rok wcześniej. Ponadto zmienił się także przeciętny wiek matek. W 2010 mamy rodziły pierwsze dziecku średnio w wieku 28,5 lat. Natomiast w 2020 przeciętny wiek matek rodzących pierwsze dziecko wyniósł 30 lat. Co ciekawe 2/3 wszystkich mam miało obywatelstwo austriackie. W Wiedniu ten wskaźnik wyniósł jednak 44,6%.

Powyższe wyniki z rodzinnego raportu mają pomóc dopasować odpowiednio politykę do potrzeb ludności. Szczególnie w dziedzinie edukacji i opieki nad dziećmi rząd federalny opowiedział się ostatnio wyraźnie za wsparciem krajów związkowych za pomocą jeszcze większych środków finansowych, aby rozszerzyć ofertę opieki nad dziećmi.

Źródło: heute