Reklama

Czy zdałbyś test na niemieckie obywatelstwo?

niemieckie obywatelstwo

Chcesz wyjechać na stałe do Niemiec i uzyskać obywatelstwo? Najpierw musisz spełnić surowe wymagania oraz zdać test! 

By uzyskać niemieckie obywatelstwo, należy od 2008 roku między innymi zdać test, który składa się z 33 pytań. Katalog z pytaniami o geografię, historię, ustrój polityczny i wiele innych tematów składa się natomiast z 330 pytań. Do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi, z których trzeba wybrać jedną. 

Jakie pytania pojawiają się na teście na obywatelstwo? 

  • Ilu mieszkańców mają Niemcy?
  • Kto jest sąsiadem Niemiec?
  • Ile krajów związkowych mają Niemcy?
  • Migranci, z jakich krajów mieszkali w dawnych DDR?

Ile kosztuje test na niemieckie obywatelstwo?

Koszt takiego egzaminu to 25 euro, czyli w przeliczeniu około 119 złotych. Biorący udział w teście zobowiązani są do przyniesienia ze sobą dokumentu tożsamości na egzamin.

Na wszelkie pytania odpowiadają lokalne organy ds. obywatelstwa. Do dyspozycji zainteresowanych jest również strona internetowa Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców.

Źródło: travelbook