Co czwarte dziecko w Austrii nie mówi w domu po niemiecku

język niemiecki w Austrii

Mimo że wielu migrantów uczęszcza na kursy integracyjne i języka niemieckiego, to coraz więcej dzieci nie mówi w domu po niemiecku. 

Według danych austriackiej rady ekspertów ds. integracji, co czwarte dziecko w Austrii nie rozmawia z rodziną po niemiecku. Z badań wynika również, że osoby z tłem migracyjnym mają trudności w znalezieniu pracy. 

Przeważają języki bałkańskie

W roku szkolnym 2020/21 spośród 1 249 900 dzieci, 818 600 (73%) rozmawiało na co dzień po niemiecku. Pozostałe 27%, czyli 306 300 dzieci posługiwało się innym językiem. 71 900 (6%) mówiło w języku bośniackim, chorwackim lub serbskim, 61 100 (5%) w języku tureckim, a pozostałe 173 400 (15%) w innych językach. Były to między innymi dzieci z Syrii, Afganistanu czy Iranu.

Trudności na rynku pracy

Po ukończeniu szkoły okazuje się, że młodzież z tłem migracyjnym napotyka przeszkody na rynku pracy. W 2021 roku 13% młodych ludzi z tłem migracyjnym nie zdobyło zawodu, ani nie było aktywnych zawodowo. Wśród uczniów pochodzenia austriackiego było to 7%.

Liczba młodzieży z tłem migracyjnym uczących się zawodu jednak ostatnio wzrosła. Podczas gdy liczba praktykantów z obywatelstwem austriackim nieznacznie się zmieniła, to liczba migrantów odbywających praktyki zawodowe wzrosła o 900 (+4,1%). 

Eksperci ds. integracji apelują, że podstawy dla zbudowania kariery i sukcesu zawodowego powinny być już dostępne w środowisku szkolnym. System edukacyjny powinien zostać w przyszłości bardziej dostosowany do wymiany wielokulturowej.

W ubiegłym roku w kursach integracyjnych wzięło udział 7400 osób, czyli o 3000 więcej w porównaniu do 2020 roku. Najwięcej uczestników kursów było obywatelami Syrii i Afganistanu.

Źródło: heute