Mieszkańcy Szwajcarii coraz chętniej decydują się na zmianę wpisu płci

zmiana płci

Proces zmiany wpisu o płci w dokumentach został znacząco ułatwiony.

Zmiana wpisu o płci w urzędzie stanu cywilnego jest w Szwajcarii od początku roku o wiele łatwiejsza, niż w przeszłości. Zmiana ta spowodowała, że liczba chętnych znacząco wzrosła.

W 10 największych szwajcarskich miastach 350 osób zdecydowało się zmienić wpis o płci w dokumentach. W samym Zurychu chętnych było 80. Większość z nich to osoby, które od lat żyły już jako przedstawiciel wybranej przez siebie płci, lecz nie zmieniły tego w dokumentach, ponieważ proces był zbyt skomplikowany.

Początkowo władze obawiały się, że niektórzy mieszkańcy kraju będą korzystali z nowego prawa, by przykładowo uniknąć obowiązku służby wojskowej poprzez zmianę wpisu o płci z męskiej na żeńską. To na szczęście nie ma miejsca.

Osoby chcące zmienić w dokumentach swoją płeć, muszą odbyć w urzędzie krótką rozmowę z pracownikiem w celu przekonania o przynależności do wybranej płci.

Źródło: 20min