Szwajcaria zbada zdrowie swoich mieszkańców

badanie

W Szwajcarii brakuje informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców. Z tego powodu, Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (Bundesamt für Gesundheit) chce przeprowadzić badanie, które dostarczy informacji na temat zdrowia mieszkańców Szwajcarii.

W 2017 roku Rada Federalna Szwajcarii (Bundesrat) dała zielone światło na to badanie w fazie pilotażowej. Teraz trwa przygotowanie głównego badania. Problemem jest trudne oszacowanie kosztów tego projektu. Wynika to z ogromnego wkładu własnego współpracujących instytutów. Rząd szacuje, że za 100 tysięcy ludzi biorących udział w badaniu, koszty będą wynosić około 10 milionów franków rocznie, co nie jest ostateczną kwotą.

Badanie składa się z kwestionariusza dotyczącego stylu życia i zdrowia osoby badanej. Później następuje badanie medyczne w ośrodku badawczym. Badanie to ma wykazać wpływ chemikaliów, środowiska i stylu życia na zdrowie. Według Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego projekt ma pomóc przy zapobieganiu występowania przewlekłych chorób. 

Zaletą projektu jest bezpłatne ogólne badanie stanu zdrowia. W etapie pilotażowym badanie obejmowało pomiar ciśnienia krwi, częstotliwość akcji serca, badanie chorób układu krążeniowego oraz układu oddechowego. Wyniki z fazy pilotażowej nie są jeszcze znane.

Źródło: watson