Szwajcarskie kościoły zyskują nowe życie

Kultura Szwajcaria

Kościoły zwykle służą celom religijnym. Jednak co zrobić gdy liczba osób uczęszczających na msze stale spada, a tym samym kościoły w przyszłości będą stały praktycznie puste? Niektóre parafie już teraz wychodzą z innowacyjnymi pomysłami, aby tchnąć w swoje budynki nowe życie.

Kościoły posiadają najczęściej najlepsze lokalizacje, ponieważ znajdują się w samym sercu miasta. To czyni je atrakcyjnymi dla rynku nieruchomości. „Sprzedaż niesakralnych budynków, takich jak plebanie, na terenach miejskich, może przysporzyć parafii duże zyski. Kluczowa w tej sprawie jest wysoka cena ziemi”, informuje szef agencji nieruchomości Iazi Donato Scognamiglio.

Parafie również samodzielnie zwiększają wartość swoich posiadłości. Przykładem tego jest ewangelicko-reformowana parafia w Bernie, która aktualnie przebudowuje budynek „Calvin-Haus”, znajdujący się we wspaniałej lokalizacji przy ulicy Marienstrasse w Bernie. Z byłej salki parafialnej powstaną mieszkania, które parafia będzie wynajmowała w cenach rynkowych.

Ochrona zabytków utrudnia zmiany

Jeśli chodzi o same gmachy kościołów, sprawa się nieco komplikuje, jak przyznaje Scognamiglio. "[Kościoły] znajdują się pod ochroną zabytków i aby uzyskać społeczną aprobatę na ich nowe zagospodarowanie, najlepiej nadają się koncepcje harmonijne, takie jak przykładowo biblioteki lub domy starców”, tłumaczy.

Przykładem skutecznej adaptacji jest ewangelicko-reformowany kościół w Bazylei. Ze względu na spadające liczby członków Kościół Pauluskirche jest wynajmowany stowarzyszeniu, które użytkuje historyczny budynek jako „kościół kultury” (Kulturkirche). Od tego czasu odbywają się tam koncerty, wesela i imprezy firmowe.

Miejsce nawet na występy cyrkowe

Kościołowi Matthäeuskirche w Bernie groziła przed laty rozbiórka z powodu złego stanu budynku oraz coraz mniejszej liczby członków kościoła. Miasto nabyło budynek i przekształciło w szkołę, placówkę dziennej opieki dla dzieci i przedszkole.

Kolejnym przykładem jest parafia św. Józefa w Lucernie, która nie porzuciła swojego kościoła MaiHof, ale poszerzyła jego zakres użytkowania. Tym sposobem budynek kościoła zyskał nowe życie. Z salki parafialnej i centrum parafialnego usunięto ławki. Od tego momentu w kościele odbywają się przeróżne wydarzenia, jak koncerty klasyczne, egzaminy uniwersyteckie i nawet pokazy cyrkowe.

W małych wioskach adaptacja budynków kościelnych jest znacznie trudniejsza. Na obszarach wiejskich trudno jest znaleźć kupca na nieużytkowane, potrzebujące remontu plebanie.

Źródło: Blick