Reklama

Nowe udogodnienia dla rowerzystów w Wiedniu

rower

Rowerzyści w Wiedniu będą mogli w przyszłości znacząco częściej skręcić w prawo przy czerwonym świetle. 150 nowych sygnalizacji świetlnych dla rowerzystów zostanie oddanych do użytku. Dotychczas w austriackiej stolicy możliwe to było na 10 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Miasto na szeroką skalę poszerzyło możliwość skrętu w prawo dla rowerzystów. Odpowiednie oznakowanie na skrzyżowaniach ma pojawić się w kwietniu. Wiedeń to pierwsze miasto w Austrii, które wprowadziło możliwość prawoskrętu podczas czerwonego światła bezpośrednio po wejściu w życie nowych przepisów ruchu drogowego ubiegłej jesieni, które umożliwiły taką zmianę.

Wiedeń wspiera jazdę na rowerze

Propozycje skrzyżowań, na których ma pojawić się nowe oznakowanie zostały zgłaszane przez magistrat, mieszkańców i dzielnice stolicy Austrii. Wszystkie propozycje zostały sprawdzone przez MA 46 - organizację ruchu drogowego i techniczne sprawy dotyczące ruchu drogowego. “Konsekwentnie wspieramy jazdę na rowerze w Wiedniu”, powiedziała radna miasta Wiedeń ds. ruchu drogowego Ulrike Sima. W ubiegłym roku Wiedeń przeznaczył 26 mln euro na rozbudowę ścieżek rowerowych. 

Nowa możliwość prawoskrętu podczas czerwonego światła będzie dopuszczona w miejscach, w których znajduje się infrastruktura komunikacji rowerowej. To m.in. te odcinki dróg, w których rowerzyści z ścieżki rowerowej będą mogli skręcić w kolejną drogę dla rowerów. To ma zapewnić bezpieczeństwo i brak konfliktu z innymi pojazdami.

Znaki drogowe

“Możliwość prawoskrętu dla rowerzystów podczas czerwonego światła, zmniejsza czas oczekiwania i sprawia, że rower jako szybki środek transportu w Wiedniu staje się jeszcze bardziej atrakcyjny”, tłumaczył wiedeński pełnomocnik ds. ruchu rowerowego (Radverkehrsbeauftragter) Martin Blum. Należy podkreślić, że możliwość skręcenia w prawo przy czerwonym świetle, będzie tylko i wyłącznie możliwa tam, gdzie zostaną zamontowane odpowiednie znaki drogowe. “Każdorazowo konieczne jest zatrzymanie się i upewnienie czy manewr jest bezpieczny dla nas i pozostałych uczestników ruchu drogowego”, dodaje Blum.

Źródło: ORF Wien