Zurych udostępnia online wgląd do listy właścicieli nieruchomości

zurych

Kanton Zurych udostępnił dane rejestru gruntów w Internecie. Każdy może bezpłatnie skorzystać z przeglądarki Gis, aby sprawdzić, kto jest właścicielem danej nieruchomości.

Jak ogłosił Inspektorat Notariuszy, Ksiąg Wieczystych i Urzędów Upadłościowych kantonu Zurych, można sprawdzić i wydrukować nazwę i adres właściciela konkretnej działki oraz formę własności.

Rozporządzenie o federalnym rejestrze gruntów wyraźnie przewiduje udostępnianie tych danych, które są powszechnie dostępne, w Internecie. Zapytanie może dotyczyć wyłącznie nieruchomości. Należy natomiast zapobiegać śledzeniu osób i seryjnym zapytaniom.

Dlatego kanton Zurych dopuszcza tylko pięć zapytań dziennie. Automatycznym zapytaniom zapobiega system zabezpieczający Captcha.

Dane na temat nieruchomości można znaleźć za pomocą linku maps.zh.ch, a także jeśli powiększy się jedną z dwóch map do badań katastralnych w przeglądarce Gis na pojedynczej nieruchomości, jej numer katastralny stanie się widoczny. Po kliknięciu na nieruchomość w oknie informacyjnym w zakładce "Nieruchomości" pojawi się nowy link "dostęp publiczny". Prowadzi to – poprzez żądanie Captcha – do danych.

Jak podano w ogłoszeniu, elektroniczne zapytanie o własność zostało wdrożone w ramach kantonalnego projektu „ObjektwesenZH”. Informacje zawarte w Internecie nie są jednak prawnie wiążące. „Jedynie zaświadczenie wydane przez właściwy urząd rejestru gruntów może mieć skutki prawne” – pisze urząd w oświadczeniu.

 

Źródło: Blick