Reklama

Nowe ograniczenia dotyczące wjazdu do Austrii

Od wczoraj obowiązują w Austrii nowe ograniczenia dotyczące powrotu z zagranicy. W przypadku osób aktualnie znajdujących się za granicą kraju, nowa regulacja wchodzi w życie od 1 sierpnia.

Ogłoszone w piątek nowe rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Austrii już obowiązuje. Osób z miejscem zamieszkania w kraju lub przebywających zwykle w Austrii, które znajdują się aktualnie za granicą, regulacja będzie dotyczyła od 1 sierpnia, czyli najbliższej soboty.

Jeśli mieszkańcy Austrii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EWR), Szwajcarii czy osoby z miejscem zamieszkania w kraju lub przebywające zwykle w Austrii, wracają z kraju ze stabilną sytuacją epidemiologiczną, nie muszą obawiać się ograniczeń przy wjeździe do Austrii. Do tych państw zalicza się Andorę, Belgię, Danię, Niemcy, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Irlandię, Islandię, Włochy, Chorwację, Łotwę, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Maltę, Monako, Holandię, Norwegię, Polskę, San Marino, Szwajcarię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Czechy, Węgry, Watykan, Wielką Brytanię i Cypr.

Już od 5 czerwca mieszkańcy Austrii mogli wjechać do Węgier, Czech, Słowacji i Słowenii bez ograniczeń. Niemcy, Liechtenstein i Szwajcaria otwarły swoje granice dla mieszkańców UE 15 czerwca. 16 czerwca większość austriackich ograniczeń wjazdu dla wielu krajów europejskich zostało zniesionych. Tę samą decyzję podjęła 21 czerwca Hiszpania. W połowie miesiąca Bułgaria i Rumunia zostały skreślone z listy państw bez ograniczeń.

Ograniczenia obowiązują osoby, które wracają do Austrii z krajów, które nie są ujęte na liście, ponieważ nie mają stabilnej sytuacji epidemiologicznej. W takiej sytuacji należy przedstawić negatywny test na koronawirusa. Alternatywnie można wjechać do kraju prosto do miejsca odbycia kwarantanny, lecz do 48 godzin od momentu przybycia należy przeprowadzić test na koronawirusa. Do momentu otrzymania wyniku, należy pozostać w kwarantannie. Kto nie przetestuje się na wirusa, musi liczyć się z karą do 1450 euro.

Jako kraje z podwyższonym ryzykiem zakażenia uznaje się Egipt, Albanię, Bangladesz, Białoruś, Bośnię-Hercegowinę, Brazylię, Bułgarię, Chile, Ekwador, Indie, Indonezję, Iran, Kosowo, Meksyk, Mołdawię, Czarnogórę, Nigerię, Macedonię Północną, Pakistan, Peru, Filipiny, Portugalię, Rumunię, Rosję, Szwecję, Senegal, Serbię, Republikę Południowej Afryki, Turcję, Ukrainę, USA oraz prowincję Hubei w Chinach.

Restrykcje obowiązują także przy powrocie z kraju, który nie jest uważany za państwo o podwyższonym ryzyku, lecz nie jest skategoryzowany jako miejsce bezpieczne. W takiej sytuacji należy przedstawić negatywny test na koronawirusa. Kto go nie przedstawi, musi odbyć dziesięciodniową kwarantannę.

Osoby pochodzące z państw nienależących do UE bez miejsca zamieszkania w Austrii, nie mogą zasadniczo wjechać do kraju. Wyjątkiem są kraje, które należą do strefy Schengen. Osoby te muszą przedstawić negatywny test na koronawirusa. Dodatkowo należy odbyć dziesięciodniową kwarantannę. Wyjątek dla osób pochodzących z państw nienależących do UE dotyczy także personelu opiekuńczego, pracowników sezonowych i dyplomatów. Ograniczenia nie obowiązują w przypadku wizyty w Austrii z ważnych rodzinnych powodów, jak ślubów czy chrzcin. Przejazd przez Austrię bez przerwy jest dalej możliwy dla wszystkich.

Austriacki rząd odradza jednak wszystkich, niepilnych podróży.

Źródło: oe24.at