Reklama

Na początek legalizacja i darmowe prezerwatywy. Co jeszcze szykuje niemiecki rząd?

 nowa koalicja w Niemczech

Wraz z nowym rządem, w życie wejdą nowe zasady. W tym darmowe prezerwatywy, legalizacja marihuany, Aktienrente i więcej równości.

Nowa koalicja w Niemczech chce wprowadzić niebagatelne zmiany w kraju. Szczególnie dla młodych ludzi interesujący może być przepis, dotyczący marihuany. Ta ma być bowiem zalegalizowana. Pod punktem dotyczącym polityki narkotykowej można wyczytać, że rząd wprowadzi kontrolowaną sprzedaż marihuany dla dorosłych do celów konsumpcyjnych. Ta będzie dostępna w licencjonowanych sklepach. Tym sposobem kontrolowana będzie jakość marihuany, zapobiegnie się przenoszeniu zanieczyszczonych substancji i zapewni ochronę nieletnim.

Darmowa antykoncepcja

Ponadto nowy rząd chce, aby kasy chorych przejęły koszty za środki antykoncepcyjne. Zatem osoby ubezpieczone miałyby dostęp do darmowych tabletek antykoncepcyjnych i prezerwatyw. Kasy chorych mają mieć możliwość oferowania przejęcia tych kosztów jako "świadczenia ustawowego", czyli jako dodatku do ustawowo określonych świadczeń. W przypadku osób o niskich dochodach koszty mają być zwracane.

Emerytury

Ważnym założeniem nowej koalicji jest utrzymanie poziomu emerytur i wieku emerytalnego na stabilnym poziomie. Dodatkowo rząd chce wprowadzić tzw. Aktienrente. Oznacza to, że pracownicy mają mieć możliwość wpłacania składek na publiczny fundusz emerytalny. Ten będzie profesjonalnie i globalnie zarządzany. Dodatkowo koalicja chce zainwestować środki z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego w rynek kapitałowy, czyli np. w akcje lub pożyczki.

Federalna Ustawa o Wspieraniu Kształcenia (BAföG)

Federalna ustawa stypendialna będzie poddana zasadniczej nowelizacji. Rząd chce, aby młode osoby były mniej uzależnione od rodziców. W związku z tym podniesione zostaną limity wiekowe, ułatwiony zostanie proces zmiany kierunku studiów, wydłużony będzie okres finansowania, a wysokość stypendium podniesiona. Ponadto rząd będzie do tego dążył, aby pożyczki od BAföG dla wszystkich studentów były bez odsetek.

Kształcenie

Koalicja chce więcej równości. W związku z tym prawa dziecka mają być zapisane w ustawie zasadniczej, a rodzice będą wspierani, aby mogli pogodzić pracę zarobkową i opiekę nad dziećmi. Ponadto rząd chce zapewnić wszystkim obywatelom, niezależnie od pochodzenia równe szanse na zdobycie wykształcenia i awans. W tym celu planowane jest wzmocnienie wczesnej edukacji dzieci i uruchomienie projektu Digitalpakt 2.0.

Źródło: bild